Centre of Expertise Urban Vitality

Technologie en Participatie

Met eHealth en technologie bijdragen aan participatie in het dagelijks en maatschappelijk leven

Van activiteitenmeter en beeldbellen tot robotica en Artificial Intelligence (AI). Technologie wordt steeds belangrijker in zorg en welzijn. Onder meer bij revalidatie in de thuissituatie. Hoe kunnen we mensen zo effectief mogelijk begeleiden, hun zelfstandigheid bevorderen en een heropname voorkomen? Door goede zorg én inzet van de nieuwste techniek. Het associate lectoraat Technologie en Participatie richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van technologie die de dagelijkse activiteiten van mensen in de eigen omgeving ondersteunt en deelname aan de maatschappij faciliteert.

Een belangrijk uitgangspunt binnen het associate lectoraat is participatie en de invloed van de eigen omgeving. Deze omgeving beperkt zich niet alleen tot de eigen woning van mensen. Het onderzoek richt zich ook op het kunnen deelnemen en toegankelijk maken van de sociaal-maatschappelijke en online omgeving. Denk aan het bezoeken van de lokale supermarkt, het buurthuis, de bibliotheek, de huisarts en het inloggen op de website van het ziekenhuis, de apotheek en andere online voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Focus onderzoek: persoonsgericht, co-creatie en toegankelijk

Binnen het onderzoek van het associate lectoraat Technologie en Participatie staat de persoon centraal. We zijn tenslotte allemaal expert over ons eigen leven en hebben persoonlijke wensen, voorkeuren en mogelijkheden. Binnen alle fasen van het onderzoek werkt het lectoraat via user-centered design (gebruikersgericht ontwerpen) samen met de doelgroep, hun netwerk, zorgprofessionals, studenten, technici en andere onderzoekers.

Inclusieve technologie

Technologische innovaties moeten aansluiten bij de gezondheids-en digitale vaardigheden van de eindgebruiker. Onderzoekers van het lectoraat focussen zich daarom op inclusieve technologie: het toegankelijk maken van technologie voor iedereen. Het associate lectoraat richt zich ook op (aankomende) zorgprofessionals. Hoe maak je hen vaardig in het ondersteunen van mensen bij het gebruik van technologie en eHealth in het dagelijks leven? En hoe integreren professionals technologie in hun werkwijze en dagelijkse praktijk?

Samenwerken

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Onderzoekers van het associate lectoraat werken samen met partners uit de praktijk, het HvA-lectoraat Digital Life, lectoraten van het Centre of Expertise Urban Vitality, het Smart Health and Vitality lab en het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO Amsterdam) van Amsterdam UMC. De verbinding met het onderwijs en de praktijk is essentieel bij het ontwerpen en implementeren van technologie. Daarom werkt het lectoraat samen met HvA-studenten van de bachelor- en masteropleiding Ergotherapie en de minor Zorgtechnologie.

Het associate lectoraat Technologie en Participatie is verbonden met het lectoraat Ergotherapie-Participatie en Omgeving.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 november 2023