Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Revalidatie in de Acute Zorg

Bijzonder lectoraat vanwege het AMC

Kwetsbare ouderen en ernstig zieke patiënten beschouwen een grote operatie of een opname op de intensive care vaak als een ‘major life event’. Het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg onderzoekt de gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname op het dagelijks functioneren van patiënten. De focus ligt hierbij op intensive care patiënten.

Bij kwetsbare ouderen en ernstig zieke patiënten zijn de gevolgen van een opname in het ziekenhuis vaak langduriger en ernstiger dan de restverschijnselen van de oorspronkelijke aandoening waarvoor zij werden opgenomen. Deze gevolgen zijn van invloed op het dagelijks en het maatschappelijk functioneren. En op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn familie.

Het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg onderzoekt de gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname op het dagelijks functioneren van (ic-)patiënten. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat interdisciplinaire revalidatie-interventies om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter herstel van kwetsbare patiënten na ziekenhuisopname.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Door praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling van kennis en producten die toepasbaar zijn in de praktijk. Daarnaast verwerkt het lectoraat de onderzoeksresultaten in de studieprogramma's van de faculteit Gezondheid.

Binnen het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg werken professionals, docenten en studenten samen aan praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen komen vanuit de beroepspraktijk en ervaringsdeskundigen en dragen bij aan het evidence-based interdisciplinair handelen bij kwetsbare patiënten tijdens ziekenhuisopname.

Het lectoraat is aangesloten bij het onderzoeksprogramma Complex Care en met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 september 2020