Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Revalidatie in de Acute Zorg

Bijzonder lectoraat vanwege het AMC

Een ziekenhuisopname kan worden beschouwd als een ‘major life event’. Met name voor kwetsbare ouderen en ernstig zieke patiënten die een grote operatie ondergaan of op de intensive care worden opgenomen.

Bij deze groepen patiënten zijn de gevolgen van een opname in het ziekenhuis vaak langduriger en ernstiger dan de restverschijnselen van de oorspronkelijke aandoening waarvoor zij werden opgenomen. Deze gevolgen zijn van invloed op het dagelijks en het maatschappelijk functioneren. En op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn familie.

Het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg doet onderzoek naar de gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname op het dagelijks functioneren van patiënten. De focus ligt hierbij op intensive care patiënten. Daarnaast ontwikkelt het interdisciplinaire revalidatie-interventies om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter herstel van kwetsbare patiënten na ziekenhuisopname.

Door praktijkgericht onderzoek te doen draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling van kennis en producten die toepasbaar zijn in de praktijk. Daarnaast zullen de resultaten worden ingezet in het onderwijs van Faculteit Gezondheid. 

Het lectoraat is aangesloten bij het onderzoeksprogramma Complex Care en met de afdeling revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg participeren professionals, docenten en studenten in praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen komen vanuit de beroepspraktijk en van ervaringsdeskundigen en dragen bij aan het evidence-based interdisciplinair handelen bij kwetsbare patiënten tijdens ziekenhuisopname.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 26 september 2019

mw.  Dr. M. van der Schaaf (Marike) PhD

Bijzonder lector | Epidemioloog | Fysiotherapeut

m.van.der.schaaf2@hva.nl
Bekijk profiel