Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Perceptueel-motorische Talentontwikkeling

Kinderen hebben steeds vaker een motorische achterstand. Een trage motoriek belemmert de doorgroei tot een (top)sporter. Hierdoor dreigt een tekort aan jong Nederlands sporttalent. Het lectoraat Perceptueel-motorische Talentontwikkeling doet toegepast onderzoek naar talentontwikkeling in de sport en verbetering van sportprestaties.

Het lectoraat Perceptueel-motorische Talentontwikkeling focust op de motorische ontwikkeling en leren in de sport aan de hand van het Athletic Skills Model (ASM). Dit model biedt naast de specialisatie in één sport, ruimte voor het beoefenen van andere sporten en ziet dit als een kwaliteitsimpuls voor trainingen. Die kwaliteitsimpuls is er zowel voor topsporters, als voor sporters in de breedtesport.

Field labs

In de sport field labs voeren wetenschappers, coaches, sporters en studenten samen praktijkonderzoek uit. De field labs vallen onder het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). Eén van de field labs is het Almere Kenniscentrum voor Talent (AKT). Binnen het AKT staat de motorische- en talentontwikkeling van 4-16 jarige kinderen centraal. Het onderzoeksteam focust zich op de ontwikkeling en implementatie van een motorische screeningtest. Op basis van de screeningtest zetten onderzoekers interventieprogramma’s op die zich richten op de hele bandbreedte van motorische ontwikkeling: van beweegarmoede tot toptalent.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 juni 2021