Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Kracht van Sport

Sport en bewegen dragen bij aan een vitale en gezonde maatschappij. Helaas bewegen veel Nederlanders niet of te weinig. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen. Waar lopen deze mensen tegenaan? Hoe krijg je ze in beweging? Dat onderzoekt het lectoraat Kracht van Sport.

Sportparticipatie

Het lectoraat Kracht van Sport bestaat uit twee onderzoekslijnen: Sportparticipatie en Aangepaste Sport. De onderzoekslijn Sportparticipatie wil het belang van sportdeelname aantonen en Nederlanders stimuleren tot (meer) beweging. Het lectoraat onderzoekt bijvoorbeeld of het inzetten van online apps een positief effect heeft op het sportgedrag, de leefstijl en de gezondheid van Amsterdammers.

Aangepaste Sport

De onderzoekslijn Aangepaste Sport richt zich op het verhogen van de sportparticipatie onder kwetsbare groepen. Het lectoraat onderzoekt of het huidige sportaanbod matcht met de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Ook kijken onderzoekers naar het effect van sportdeelname op zelfvertrouwen en gezondheid.

Het lectoraat Kracht van Sport is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland.

Het lectoraat Kracht van Sport is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Het lectoraat werkt veel samen met andere lectoraten binnen zowel de HvA als Inholland:

Daarnaast bestaat er een directe verbinding tussen het lectoraat Kracht van Sport en het HvA lectoraat Topsport & Onderwijs. Binnen deze samenwerking levert de lector Kracht van Sport onderzoeksresultaten aan en zorgt de lector Topsport & Onderwijs vooral voor verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.   

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 2 juli 2019

mw.  dr. M. Deutekom (Marije)

Lector Kracht van Sport

m.deutekom@hva.nl
Bekijk profiel