Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Blog: meten is weten?

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, een regenachtige avond. De Social Media Club, bestaande uit experts én belangstellende buitenstaanders, komt uitgerekend hier bijeen voor een thema-avond. Het onderwerp: Quantify your Health. Indrukwekkend, verbijsterend en voor een enkeling ook een beetje verontrustend. Wat kun je allemaal over jezelf – en over anderen- te weten komen door IT- en sociale media toepassingen.

Een apparaatje onder je bed dat je slaapgedrag registreert. Een bewegingssensor in de kamers van bewoners van het verzorgingshuis. Een geïmplanteerde chip die bijhoudt hoeveel je beweegt, hoe hoog je bloeddruk en hoe snel je hartslag is. Het is nu al realiteit. Handig, dan kun je ermee naar de dokter, zodat hij of zij een diagnose met meer zekerheid kan stellen? Of gevaarlijk, want de verzekeraar gaat bij ongunstige uitslagen je premie verhogen? Wil je graag alles weten over het eigen lijf, of zijn er zaken die alleen onrust geven en geen behandelopties? Hoe je daar ook over denkt, een interessante ontwikkeling blijft het.

Toch bekruipt mij het gevoel: is dit nu alles? Gezondheid is toch meer dan een optelsom van meetbare lichaamsfuncties? Het gaat toch ook over sociaal welbevinden en geestelijk welzijn? Over je leven vorm kunnen geven zoals je dat zelf wilt? Met of zonder hoge bloeddruk of onregelmatige hartslag? Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 blijkt dat mensen zich gezonder zijn gaan voelen, hoewel ze objectief bezien meer ziekten hebben. Een chronische aandoening hebben is dus niet hetzelfde als ziek zijn. Vraag een diabetespatiënt hoe hij of zij zich voelt, tien tegen één dat het antwoord luidt: ik voel me prima. En wie de beelden heeft gezien van de rollatorrace in het Amsterdams Olympisch Stadion weet dat ook fragiele ouderen sportieve prestaties leveren. Meten is weten? Gezien de kloof tussen gezondheidstoestand en beleving is een alternatief motto: doe meer met ongeveer!

Lea den Broeder

Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 augustus 2021