Centre of Expertise Urban Vitality

Blog: Kijk op een (on)gezonde wijk

Onlangs startte het project Gezond Slotermeer. Bewoners worden de ambassadeurs voor gezondheid en gaan aan de slag om met buurtgenoten een visie op hun ‘gezonde wijk’ te ontwikkelen. De afgelopen weken hebben we al met zowel professionals als bewoners gepraat over het thema gezonde wijk. Welke kijk hebben zij daar eigenlijk op? En: vinden zij Slotermeer gezond?

27 mei 2014

Drie dingen komen steeds weer terug in die gesprekken. Als eerste: het gedrag van mensen, de manier waarop ze voor hun eigen gezondheid en voor die van anderen zorgen. Zo zei een inwoner: “in een gezonde wijk zou ik niet zo veel kinderen met zakken patat zien rondlopen”. Een hulpverlener gaf aan dat gezond gedrag voor veel mensen wel een ideaal is, maar dat zij er niet aan toe komen om het dan ook echt te doen. Overgewicht wordt door haast iedereen genoemd, dit is in lijn met de cijfers uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor.

Het tweede thema is de fysieke omgeving, en wat daar goed of minder goed aan is. De Sloterplas, de sportaccommodaties in de buurt, de parken en het groen scoren hoog. Over de huizen is men minder te spreken: te vol, te klein en te vochtig zijn veel genoemde problemen.

Maar vooral komt telkens de vraag naar voren: hoe leven bewoners met elkaar samen? Hebben ze contact? En hebben ze zin om samen dingen te doen. Hebben ze plezier met elkaar? Het goede nieuws is: in Slotermeer gebeurt al veel. Er zijn veel vrijwilligers en de regiegroep van bewoners kijkt hoe nieuwe ideeën van buurtgenoten te realiseren zijn. Prachtige voorbeelden zijn er, zoals de wijksafari van een paar jaar geleden. Met als hoogtepunt een groep jongens op scooters die sierlijk op muziek ‘dansen’.

Maar ook hoor je: een grote groep mensen blijft afzijdig, is eenzaam en staat langs de kant. En het is moeilijk om daar iets aan te doen. Sommige hulpverleners en bewoners voelen zich machteloos, anderen kijken vooral naar de kleine successen. Maar allemaal blijven ze zich dag in dag uit inzetten, juist voor die groep.

Je zou gaan denken dat die sociale infrastructuur het belangrijkste is om aan te gaan werken in Slotermeer. Dat wil niet zeggen dat je de andere aspecten maar moet vergeten. Kun je mensen misschien bij elkaar brengen door wat aan gezonde leefstijlen te doen? Door samen moestuinen aan te leggen? Of door kunst in de wijk? Zeker is in elk geval dat alle kleine stapjes bijdragen.

De hamvraag, of Slotermeer gezond is, blijft nog even staan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is een ‘Healthy City’ een stad die misschien nog niet 100% gezond is, maar wel op weg daarnaartoe. In die zin is Slotermeer, met de inzet van zo veel mensen, ook nu alvast een gezonde wijk.

Lea den Broeder

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 september 2019

mw.  dr. J.M. den Broeder (Lea)

Bijzonder lector Gezondheid en Omgeving

l.den.broeder@hva.nl
Bekijk profiel