Centre of Expertise Urban Vitality

Blog: Gezond de crisis door: studenten vullen gereedschapskist

Van de economische crisis word je niet vrolijk. En ook niet gezonder. Het hebben van werk, een goed dak boven je hoofd, de nodige zorg kunnen betalen, het zijn belangrijke voorwaarden voor de gezondheid. In een crisis is dat minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek tijdens en na de vorige grote crisis, in de jaren tachtig, bleek dan ook dat het aantal mensen met psychische problemen toenam, dat mensen ongezonder gingen leven en dat er meer zelfmoorden werden gepleegd

27 januari 2014

Toch schijnt een crisis ook te kunnen leiden tot creativiteit en het zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen. Sommigen uit de kunstsector, die hard is getroffen door bezuinigingen, hebben dit de afgelopen tijd tenminste betoogd. Interessante gedachte, zou dat voor de publieke gezondheid ook op kunnen gaan? Een vraag die de vindingrijkheid op proef stelt: hoe komen we gezond en vitaal de crisis door – en het liefst met zijn allen? Er is een grote groep mensen die niet over voldoende vaardigheden beschikken om gezond en vitaal te leven. Wat kunnen we doen om hun ‘gereedschapskist’ aan te vullen?

Een gevarieerde groep HvA- studenten pakt deze uitdaging op in het programma ‘Urban Vitality’. Vijftien weken lang pendelen ze heen en weer tussen hun ontmoetingsplek, ‘het Plein’, en de buitenwereld, ‘de Expeditie’. Om te onderzoeken, ontwerpen en uit te proberen. En vooral ook om de theorie in de praktijk te toetsen. Bij de kick-off afgelopen zaterdag werd er meteen druk gediscussieerd, bijvoorbeeld over dilemma’s als eigen verantwoordelijkheid versus bemoeizorg. Over de rol en mogelijkheden van overheden. En: hoe gaan we om met genderverschillen: mannen hebben namelijk vaker dan vrouwen problemen met ‘gezondheidsvaardigheid’, bijvoorbeeld bij het krijgen van goede zorg, maar ook bij gezond leven in algemene zin.

Een belangrijk vraagstuk, een inspirerende omgeving ( HvA Studio), en vooral een groep excellente studenten – die er bovendien niet voor terugschrikken om op de vrije zaterdag bijeen te komen: als dat niet gaat leiden tot een prachtige creatieve aanpak…

Lea den Broeder

Lectoraat Omgeving en Gezondheid

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 september 2019

mw.  dr. J.M. den Broeder (Lea)

Bijzonder lector Gezondheid en Omgeving

l.den.broeder@hva.nl
Bekijk profiel