Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Ergotherapie – Participatie en Omgeving

Het lectoraat Participatie & Omgeving houdt zich bezig met vragen die te maken hebben met de manier waarop mensen deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Het lectoraat is verbonden aan de bacheloropleiding Ergotherapie en de European Master of Science in Occupational Therapy.

Het beroep van ergotherapie sluit naadloos aan op een aantal beleidsthema’s binnen zorg en welzijn. Denk aan de participatie van burgers, vraaggericht werken, zorg dichtbij huis, zorgtechnologie en wijkgericht werken. Ergotherapie houdt zich daarnaast ook bezig met de vraag hoe ouderen en mensen met een chronische aandoening zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Al deze thema’s staan centraal binnen het lectoraat Participatie & Omgeving.

Doelstelling

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan de onderbouwing van het vakgebied en de ontwikkeling van de ergotherapeut. De participatie van burgers en cliënten en de invloed hierop van de omgeving, vormen daarbij het uitgangspunt.

Samenwerkingspartners

Het lectoraat gebruikt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, waaronder participatief actieonderzoek. Samenwerking is daarbij onontbeerlijk. Met de andere lectoraten binnen de faculteit Gezondheid en de HvA en daarbuiten. Bijvoorbeeld met het Amsterdam UMC, organisaties die doelgroepen vertegenwoordigen, partners in onderwijs, de gemeente Amsterdam en het Centrum voor Cliëntervaringen. Om de verbinding te maken met de praktijk, werkt het lectoraat bij alle onderzoeksprojecten bovendien samen met de doelgroep en professionals en vrijwilligers binnen zorg en welzijn.

Kennisoverdracht

Voor de beroepspraktijk verzorgt het lectoraat post-HBO scholing (kijk voor meer informatie hierover op website url). Het lectoraat heeft een lerend netwerk ‘Gezond Actief Ouder Worden’ en een ‘Community of Practice’ dat zich richt op mensen die een beroerte hebben gehad.

Docent-onderzoekers betrokken bij het lectoraat, ontwikkelen onderwijsmateriaal en verzorgen onderwijs vanuit hun kennisgebied. Op deze manier vloeit kennis van het lectoraat terug naar het onderwijs. Studenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om voor hun afstudeerproject (mee) te werken aan vraagstukken waar het lectoraat zich mee bezig houdt.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 juni 2020