Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Complexe zorg

Leerstoel in het hartcentrum van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en ingesteld door de Stichting Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Bij complexe zorg wordt gekeken naar patiënten met een complexe zorgbehoefte. Deze patiënten hebben een complexe zorgbehoefte omdat zij meerdere gezondheidsproblemen hebben. Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich op twee thema’s, waarbij specifiek aandacht is voor hartpatiënten.

Patiëntgericht handelen

In het eerste onderzoeksthema wordt gekeken naar patiëntgericht handelen ook bekend als case management. Bij patiëntgericht handelen staat de patiënt in zijn geheel centraal. Dit in tegenstelling tot ziektegericht handelen, waarbij wel de patiënt zoveel mogelijk centraal staat, maar een specifieke ziekte aanleiding is tot contact. Doel van het onderzoek is om te kijken of en hoe, door het verbeteren van de samenwerking tussen patiëntgerichte en ziektegerichte behandelaars, de coördinatie en overdracht van zorg verbetert kan worden.

Gezamenlijke besluitvorming

Het tweede onderzoeksthema is de gezamenlijke besluitvorming ook wel shared decision making. Omdat richtlijnen niet zomaar toepasbaar zijn bij patiënten die, naast een hartziekte, kampen met meerdere aandoeningen (comorbiditeit) zijn klinisch redeneren en gezamenlijke besluitvorming juist bij deze groep van groot belang. Doel is om methoden te ontwikkelen die de actieve betrokkenheid van patiënten en familie in de medische besluitvorming vergroten. Dit kan bijvoorbeeld met digitale hulpmiddelen voor kennisvergroting en voor het maken van afwegingen, of met hulpmiddelen voor een meer systematische doorverwijzing met grotere patiëntbetrokkenheid.

Belang leerstoel

Het drieluik onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg is van belang in het verder ontwikkelen van de gezondheidszorg. Dit drieluik komt onder andere samen in Polifysiek, een buitenpolikliniek van het AMC die is gevestigd binnen de HvA. Studenten fysiotherapie, verpleegkunde en oefen- en ergotherapie behandelen in deze kliniek in samenwerking met geneeskunde patiënten onder begeleiding van docenten, onderzoekers en hulpverleners. De combinatie van voorzitterschap aan de faculteit HvA Gezondheid en hoogleraarschap bij de UvA die Wilma Scholte op Reimer vervult maakt de verbindingen van dit drieluik nog sterker.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 juli 2019