Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Bewegen In en Om School

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder. 23 tot 40 procent kampt met overgewicht. De vakleerkracht Bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol bij de aanpak van deze problemen. Het lectoraat Bewegen In en Om School doet onderzoek naar de rol van de vakleerkracht Bewegingsonderwijs op de motorische, cognitieve én sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving.

Via het MAMBO-cohort analyseert het lectoraat jaarlijks de motoriek van 5.000 Amsterdamse basisschoolkinderen op dertig scholen. Uit de analyses van de HvA-onderzoekers en studenten blijkt dat ongeveer 33% procent van deze kinderen een matige of ernstige motorische achterstand heeft. Dit verbetert niet met de leeftijd. Integendeel: bijna 65 procent van de groep drie leerlingen met een matige achterstand heeft die drie jaar later nog steeds, of zelfs een ernstige achterstand.

Meetinstrument en zorgpad

Het lectoraat Bewegen In en Om School focust op het meetbaar maken van de motorische ontwikkeling van kinderen door de vakleerkracht Bewegingsonderwijs te voorzien van een betrouwbaar, valide en praktisch meetinstrument. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat een zorgpad voor kinderen met een motorische achterstand waarin de vakleerkracht samenwerkt met andere professionals, zoals de jeugdarts. Zie ook project Gymmermansoog.  

Rol vakleerkracht Bewegingsonderwijs

De aankomende jaren wordt de stevige basis van het lectoraat verdiept en uitgebreid door te onderzoeken wat de rol van de vakleerkracht Bewegingsonderwijs is bij bewegen in en om school, waarin hij/zij ook met andere professionals kan samenwerken waarmee hij nu nog niet tot nauwelijks samenwerkt. Hoe sterker het netwerk rondom kinderen t.a.v. een gezonde ontwikkeling, hoe groter de kans op een leven lang bewegen. ‘It takes a village to raise a child’.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 oktober 2019

mw.  M. Janssen (Mirka)

lector Mirka Janssen

Lector

m.janssen@hva.nl
Bekijk profiel