Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Transmurale zorgbrug ouderen

Cursus

Een acute ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis voor kwetsbare ouderen. Wanneer deze oudere zich tussen verschillende zorginstellingen verplaatst, is er sprake van transmurale zorg. Dit vraagt om goede begeleiding door verpleegkundigen met passende kennis.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 7 oktober 2019