Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Congres Kansen voor Kinderen

Congres

Op maandag 20 mei 2019 organiseerden de opleidingen Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en van Zuyd Hogeschool weer het inspirerende congres Kansen voor Kinderen. Het congres richtte zich op de kinderergotherapie interventie met een focus op nieuwe strategieën voor assessment en interventie die bijdragen aan dagelijks handelen en participatie van kinderen. Centrale thema's waren: motivatie, sterke kanten benadering en engagement van het kind.

Presentaties:

Tijdens het congres maak je kennis met nieuwe internationale frameworks:

  • Pathways and Resources for Engagement and Participation (PREP);
  • Occupational Performance Coaching (OPC);
  • Children’s Meaningful Activities and Participation (C-MAP);
  • nieuwe ontwikkelingen in Nederland: groepsinterventies in de kinderrevalidatie;
  • Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) approach;
  • groepsinterventie behorend bij de Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC).

Dr. Jenny Ziviani uit Australië is de keynotespeaker. Zij is associate professor in Occupational Therapy in the School of Health and Rehabilitation Sciences, University of Queensland, Australië. Jenny combineert werken met kinderen in de revalidatie met academisch werk. Tevens is zij een gedreven pleitbezorgster voor het meedoen van alle kinderen en zoekt zij in haar werk verbinding met ouders en professionals. Jenny is als redacteur en auteur betrokken bij veel toonaangevende boeken en hoofdstukken over kinderergotherapie.

Nieuwe inzichten en praktische informatie zorgen voor ‘up-to-date’ kennis van nieuwe strategieën om handelings- en participatiegericht te werken. 

9.15 -  9.45

Inloop

9.45 – 9.50

Welkom

9.50 – 10.00

Starter

10.00 – 11.00

 

Keynote: Jenny Ziviani

Occupationally focussed interventions: The ingredients that optimise motivation when working with children and families.

Occupation defines us as occupational therapists. What we do as occupational therapists and more importantly how we do this provides the active ingredients which both fuel motivation and optimize therapy engagement ensuring we meet our clients’ occupational goals. There are complexities, however, when working with children and families, as the occupational goals need to be well integrated to ensure active involvement of both parties.

In this presentation examples will be provided which draw on current occupational therapy practices which place motivation at the heart of the way they are delivered to demonstrate how we can enhance our therapy practices. The research underpinning these practices will be infused throughout the presentation.

11.00 – 11.30

Koffiepauze

11.30 –12.05

 

 

Keynote: Christine Dedding

Participatie van kinderen in de ergotherapie-interventie

Waarom is de term participatie juist nu zo populair in onze maatschappij? Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Sluit het betoog naadloos aan bij de kinderergotherapie?

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden worden verschillende praktijkvoorbeelden belicht ter reflectie op de eigen praktijk. 

12.05 -  12.40

Pitches inhoud workshops middagprogramma

12.40 – 12.45

Afsluiten ochtendprogramma en vooruitblik middag

12.45 – 13.30

LUNCH

13.30 – 14.30

WORKSHOPRONDE 1

1. Enhancing caregiver engagement and improving participation for children using Occupational Performance Coaching

Jenny Ziviani

Occupational Performance Coaching is a family-centred, enablement-focused and autonomy supportive intervention. This approach involves working collaboratively with and alongside parents or caregivers to help them achieve their parenting goals, goals for their children and and/or family.

Research now indicates that Occupational Performance Coaching can be effective in improving participation in everyday life with children who have a wide range of health conditions and learning difficulties.

This workshop will provide background to the development of this approach. The core tenants of the approach will be outlined as a basis for looking at some practical examples of how this is applied in a range of settings.

As a result of the workshop you are able to describe how and if Occupational Performance Coaching can be applied in your own practice setting.

2. Context matters: nieuwe interventies gericht op de omgeving

Barbara Piskur, Koen van Dijk, Sarah Meuser en Pauline van der Meer

Drie nieuwe interventies laten zien dat  gebruik maken van de omgeving steeds belangrijker wordt in de ergotherapie-interventie:

  • Pathways and Resources for Engagement and Participation (PREP), een Canadese interventie voor de kinderrevalidatie die met de omgeving van de kinderen/jongeren werkt om participatie mogelijk te maken.
  • Partnering 4 Change, een Canadese interventie voor het regulier onderwijs. Hierbij is een ergotherapeut een dagdeel in de klas waarbij wordt samengewerkt met leerkracht, leerlingen en ouders, gericht op expertise overdracht om de mogelijkheden van alle kinderen op school te vergroten.
  • Children’s Meaningful Activities and Participation (C-MAP) een Finse interventie voor kinderen, ouders en professionals om de samenwerking (active partnership) in diverse praktijkcontexten te bevorderen.

Momenteel worden deze interventies vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse situatie.

In de workshop starten we met informatie over het belang van het werken met de omgeving en presenteren we kort de drie interventies. In de tweede interactieve helft van de workshop ga je aan de gang met de kennismaking van een van de drie interventies en maak je een match met de werkzame ingrediënten uit die interventie en jouw eigen beroepspraktijk. Dit levert je creatieve ideeën op voor het verrijken van de kinderergotherapie-interventie.

3. KEEK OP functies, vaardigheden of participatie, focus in DE WEEK!

Pauline Aarts

Binnen de Sint Maartenskliniek proberen we door middel van intensieve doelgerichte ergotherapie voor kinderen vanaf zes jaar te werken aan het verbeteren van functies, vaardigheden en/of participatie. Elk kind kan in een therapieweek in de zomer (eerste of laatste week van de vakantie) een eigen focus aanbrengen en in overleg met ouders en het behandelteam kiezen voor de interventieweek waarin hij het meest denk te kunnen leren.

In deze workshop staan we stil bij het doel en de werkwijze van nieuwe interventies die in de zomer van 2019 als therapieweek zullen worden gerealiseerd voor kinderen met CP of DCD te weten:

‘Handig zelfstandig’, ‘Zelf in de regie’ (voor CP-kinderen), ‘Vlog4Succes’ (voor DCD-kinderen) en ‘Samen bouwen aan sociale participatie in het bouwdorp’ (voor kinderen met een motorische beperking).

4. "Ik heb wat nieuws geleerd en ik kan dat overal doen!"

De nieuwste inzichten rondom transfer van leren

Jolien van den Houten en Rianne Jansens

Kinderen leren om (nieuwe) activiteiten uit te voeren op een manier die bij hun past. Hoe stimuleer je als ergotherapeut dat het kind de activiteit ook in verschillende contexten kan uitvoeren? Recent onderzoek biedt meer informatie over de plasticiteit van het brein en over generalisatie en transfer van het geleerde. Het doel van deze workshop is de deelnemers én bij te praten én interactief te laten reflecteren op de eigen werkwijze, zodanig dat ieder weer met frisse ideeën in de eigen beroepspraktijk aan de slag kan!

5. WRITIC en niet startklaar voor het schrijven?

Ontwikkeling van een groepsinterventie in de klas

Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries

Op basis van literatuur en het onderzoek van de WRITIC is een occupation-based groepsinterventie ontwikkeld voor kinderen die nog niet startklaar zijn voor het schrijven. Drie thema’s staan hierin centraal: motivatie, motorisch leren en effectiviteit van voorbereidend schrijven interventies.

We starten met theorie over de thema’s en presenteren de eerste onderzoeksresultaten van de pilot van de groepsinterventie. Daarna gaan we in een interactieve workshop aan het werk met het integreren van de thema’s in een interventie uit jouw dagelijkse beroepspraktijk. Aan het eind van de workshop neem je praktische informatie en ideeën mee voor je eigen praktijk.

14.30 – 14.40

Wissel

14.40 – 15.40

Workshopronde 2

15.40 – 16.00

THEE PAUZE

16.00 – 16.15

Wrap-up Jenny Ziviani

16.15 – 16.45 Afsluiting met een drankje

Kosten

€ 200,- (inclusief lunch en borrel)

Ben je student? Dan kun je een toegangskaart voor € 35,- kopen. De lunch is hierbij niet inbegrepen. Er zijn 30 studentenkaarten beschikbaar dus meld je snel aan! 

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 juni 2019