Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Planning gerandomiseerde effectstudie (RCT)

In de periode van maart 2016 tot en met juli 2018 werd een gerandomiseerde onderzoekstrial uitgevoerd met drie groepen van elk tachtig ouderen die al deelnemen aan een reguliere beweegles. De ouderen werden (willekeurig) in drie groepen ingedeeld.

  • Groep 1 – Controlegroep. Deze groep volgde de reguliere, wekelijkse beweegles en kreeg geen interventie.
  • Groep 2 - VITA groep. Deze groep volgde naast de beweegles de bewegingsinterventie met een tabletcomputer.
  • Groep 3 - VITA-Pro groep. Deze groep volgde naast de beweegles een combinatie van de bewegingsinterventie met een tabletcomputer en coaching in een eiwitverrijkt voedingspatroon.

Jantine van den Helder, promovendus VITAMINE: “Als beweeg- en voedingskundige houd ik mij binnen het project vooral bezig met de gerandomiseerde trial. We werken daarbij samen met het lokale beweegaanbod – via Cordaan Amsterdam bijvoorbeeld – en zien het als een goede basis dat de ouderen die we willen inzetten voor ons onderzoek in ieder geval één keer per week bewegen."

Meetmomenten

Door de metingen krijgen de onderzoekers onder andere inzicht in het fysieke functioneren en de lichaamssamenstelling (de verhouding tussen spier- en vetmassa) van de ouderen. Deelnemers vullen vragenlijsten in over onder andere hun kwaliteit van leven en doen cognitieve testen. De vraag is natuurlijk of – en zo ja, in hoeverre – de uitkomsten van de groepen van elkaar verschillen. Wat is het effect van een extra functioneel bewegingsprogramma en voegt extra eiwit werkelijk iets toe?

In het voor- en najaar zijn de groepen opgenomen in de studie. De totale looptijd voor een deelnemer is 12 maanden. De planning van de meetmomenten is als volgt:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 4 december 2018