Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Methode

Lectoraten van vier HvA-faculteiten voeren het VITAMINE-onderzoek uit. Elk lectoraat richt zich op een eigen werkpakket.

  • De lectoraten Fysiotherapie en Oefentherapie ontwikkelen het trainingsprogramma.
  • Het lectoraat Digital Life zet de digitale ondersteuning op.
  • Het lectoraat Gewichtsmanagement verzorgt de implementatie via een gerandomiseerde trial, waarbij onderzoekers interventiegroepen vergelijken met een controlegroep.

User-centered design

De studie wordt uitgevoerd op basis van user-centered design. Dat houdt in dat onderzoekers de behoefte van de doelgroep hebben geïnventariseerd, voordat zij begonnen met het ontwikkelen van het trainingsprogramma en de digitale ondersteuning. Wanneer vinden ouderen digitale ondersteuning prettig en wanneer niet? Hoe moet het eruitzien op een tablet computer? Relevante, kwalitatieve informatie is verzameld in focusgesprekken met ouderen.

Training studenten

Aan het VITAMINE-onderzoek werken veel studenten van diverse opleidingen mee; vanuit een stage, en afstudeeropdracht of een minor. Voordat de gerandomiseerde trial startte, volgden de studenten een speciale training, waarin ze leerden hoe ze ouderen het beste kunnen begeleiden en coachen. Ook kregen ze training in de regelgeving met betrekking tot mensgebonden onderzoek.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 4 december 2018