Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Duur en opzet TopCoach5 opleiding

De studiebelasting van deze opleiding bedraagt 75 credits (= 2100 uur). Voor iedere deelnemer zal de indeling en de verdeling van die belasting anders zijn. De deelnemer maakt dat duidelijk in zijn POP. Naast de persoonlijke situatie zal ook de sport waarin de deelnemer actief is daarin een bepalende factor zijn. Hoewel de totale belasting dus 1,25 studiejaar beslaat, kan de totale doorlooptijd per deelnemer verschillen. Het maatwerk komt door dit alles tot uitdrukking.

Gedurende anderhalf jaar zijn er één- of tweemaandelijks (rooster wordt bij aanvang bekend gemaakt) centrale bijeenkomsten, waarbij er in de schoolvakanties geen bijeenkomsten zijn. Deze bijeenkomsten zijn altijd op maandag in een beperkt aantal plaatsen (Papendal, Amsterdam HvA Dr. Meurerhuis, Zeist) waarbij we beginnen met een tweedaagse bijeenkomst om elkaar goed te leren kennen. Deelname aan de bijeenkomsten is sterk aanbevolen om te zorgen voor een optimaal leereffect.

Voor deze lichting is er een subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS voor het binnen twee jaar afronden van de opleiding. Van de huidige lichting Topcoach 5 cursisten hebben twee studenten de opleiding binnen anderhalf jaar met succes afgerond, twee jaar is dus zeker mogelijk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 juni 2019