Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Afronding van de opleiding

De opleiding wordt afgerond door het afleggen van een aantal Proeve van Bekwaamheden (PVB).

De opzet en borging van deze PvB’s past binnen de Kwalificatiestructuur Sport (KSS), meer informatie hierover is te vinden op de site van Academie voor Sportkader in het algemeen en NOC*NSF en deze PDF in het bijzonder.

Hieronder vind u een overzicht van de verschillende PvB’s van de Topcoach 5 opleiding en hoe die worden afgerond. Alle toetsdocumenten van de PvB’s zijn te vinden in dit PDF-document (vanaf pagina 115).

KSS-nummer Titel PVB/kerntaken Portfolio Reflectie Planningsinterview Praktijk met reflectie
5.1 Geven van trainingen x x
5.2 Coachen bij wedstrijden x x x x
5.3 Ondersteunen van meerjarentopsportbeleid x x
5.5 Managen van topsportbegeleidingsteam en netwerken x x
5.6 Vergaren, ontwikkelen, toepassen en delen van kennis x
5.7 Begeleiden van topsporters x

In principe wordt de PvB “Coachen bij wedstrijden” als laatste omdat daar zal worden gekeken of alle andere PvB’s ook in de praktijk worden toegepast. Bij het afsluiten kunnen PvB’s gecombineerd worden, veel voorkomende combinaties zijn PvB 5.3 en 5.5 gezamenlijk net als de combinatie van 5.1 en 5.2.

De deelnemer ontvangt het TopCoach5 certificaat gebaseerd op de Kwalificatiestructuur Sport en aansluitend op de Europese niveau indeling.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 juni 2019