Centre of Expertise Urban Vitality

WRITIC

Als kinderen goed kunnen schrijven, komen ze beter mee op school.  Ze leren beter lezen en spellen en het is goed voor de cognitieve ontwikkeling . Helaas ontwikkelen veel kinderen schrijfmoeilijkheden en dat heeft negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties en zelfvertrouwen. Ben je leerkracht?  Maak je je zorgen over de uitvoering van papier- en pentaken bij een of meerdere leerlingen? Ontdek hoe je daar het WRITIC-assessment voor in kunt zetten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Over Writic

Het WRITIC-assessment als meetinstrument

Met het WRITIC-assessment breng je in kaart of de oudste kleuters startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Uit het assessment volgt een advies. Met hulp van WRITIC kun je de schrijfvaardigheid voorspellen en schrijfmoeilijkheden vroegtijdig voorkomen. Indien nodig verbeter je de schrijfvaardigheden met kindertherapie. Het WRITIC-assessment is een valide en betrouwbaar meetinstrument (met normwaarden op basis van 372 kinderen).

Bestel de WRITIC-Manual

Met onderstaand bestelformulier bestel je de manual voor de cursus WRITIC-assessment, WRITIC-groepsprogramma of de WRITIC-Schoolbundel.

De 3 WRITIC-cursussen

Wil je leren hoe je met WRITIC de schrijfvaardigheden in groep 3 in kaart brengt? Volg:

Het WRITIC-Assessment

Wil je weten hoe je een WRITIC-groepsprogramma opzet om papier- en pentaken te verbeteren? Kies voor:

Het WRITIC-Groepsprogramma

Wil je beide cursussen volgen, kies voor de WRITIC-schoolbundel. Je krijgt er 2 dagdelen coaching bij en je kunt voor de WRITIC-schoolbundel bovendien het STAP-budget aanvragen (een subsidie tot €1000,- ).

De WRITIC-Schoolbundel


We bieden ook 2 Engelstalige WRITIC-cursussen aan

Wat deelnemers zeggen over onze WRITIC-cursussen

'Mooi gestructureerde opbouw. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Praktisch gericht en duidelijke weergave van mogelijkheden van de WRITIC'

'Als ergotherapeuten binnen de (neuro)motorische kinderrevalidatie hebben we heel vaak te maken met kinderen met schrijfproblemen. Is dus zeer toepasselijk voor onze doelgroep.'

"Het testinstrument gebruiken we veel in de praktijk.'

WRITIC-downloads

Verschillende downloads die je kunt gebruiken bij de afname van het WRITIC-assessment:

Tekenboek

Het kind maakt tijdens de afname van de WRITIC in de klas de papier- en pentaken uit het tekenboek WRITIC.

Scoreboek

Het scoren van de WRITIC gebeurt in het scoreboek WRITIC.

Scoreformulier WRITIC

De scores op de WRITIC kunnen in het scoreformulier WRITIC overzichtelijk worden weergegeven.

Scoreformulier WRITIC (.xls)

De scores op de verschillende items kunnen verwerkt worden in het scoreformulier WRITIC (excel). De vertaalslag naar de subdomeinen 'Taakuitvoering' en 'Intensiteit van de uitvoering' worden dan automatisch berekend.

Fijnmotorische coördinatie testen

Nine-Hole Peg Test (9-HTP) en de Timed Test of In-Hand Manipulation (Timed-TIHM).

Checklijst fijne motoriek

De checklijst fijne motoriek is samengesteld op basis van de Nederlandse versie van Checklist Movement ABC (Henderson & Sugden, 1992). De lijst is gevalideerd in het onderzoek naar het WRITIC-assessment. We hebben deze lijst gebruikt in het onderzoek naar de discriminatieve validiteit. Hiervoor zijn twee heterogene groepen kinderen samengesteld op basis van het oordeel van de leerkracht. Om na te gaan of de twee groepen werkelijk heterogeen waren hebben leerkrachten de checklijst ingevuld. De scores op de lijsten van de twee groepen kinderen verschilden significant van elkaar. Hierna werd bij de kinderen het WRITIC-assessment afgenomen om te kijken of het assessment discrimineert tussen kinderen die goede en geen goede papier- en penvaardigheden hebben. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit het geval was, de discriminatieve validiteit van het WRITIC-assessment is hiermee vastgesteld.

Lees voor uitgebreidere informatie de artikelen:

van Hartingsveldt MJ, de Vries L, Cup EHC, de Groot IJM, Nijhuis-van der Sanden MWG. Development of the Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC). Physical & occupational therapy in pediatrics. 2014;34(4):443-56) .

van Hartingsveldt MJ, Cup EHC, de Groot IJM, Nijhuis-van der Sanden MWG. Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC): reliability and convergent validity. Australian occupational therapy journal. 2014;61(2):102-109.

van Hartingsveldt MJ, Cup EH, Hendriks JC, de Vries L, de Groot IJ, Nijhuis-van der Sanden MW. Predictive validity of kindergarten assessments on handwriting readiness. Res Dev Disabil. 2015;36:114-124.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 31 oktober 2022