Centre of Expertise Urban Vitality

WRITIC-schoolbundel

Voor deze WRITIC-schoolbundel kunt u STAP-subsidie aanvragen. De WRITIC-schoolbundel bestaat uit het WRITIC-assessment, het WRITIC-groepsprogramma en 2 dagdelen coaching.

OVER

De WRITIC-schoolbundel is een combinatie van het WRITIC-assessment, het WRITIC-groepsprogramma en coaching. De eerste scholingsdag gaat over het WRITIC-assessment. Lees hier meer informatie over het WRITIC-assessment . De tweede scholingsdag gaat over het WRITIC-groepsprogramma. Lees hier meer informatie over het WRITIC -groepsprogramma .

Naast de twee scholingsdagen zit in de WRITIC-schoolbundel ook 2 dagdelen coaching. In groepjes van maximaal 4 deelnemers gaan we aan de slag met implementatie van het WRITIC-assessment en het WRITIC-groepsprogramma. De inhoud van deze dagdelen wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Hierbij kunnen vragen aan de orde komen betreffende afname van het WRITIC-assessment, interpretatie van de resultaten van het WRITIC-assessment en het vormgeven van het WRITIC-groepsprogramma. Ook kunnen we aandacht besteden aan vergoedingsmogelijkheden en hoe de kindertherapeut deze producten aan kan bieden in de praktijk.

Voor deze WRITIC-schoolbundel kunt u STAP-subsidie aanvragen. Voor meer informatie over STAP, zie hva.nl/stap en uwv.nl/stap.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 mei 2022