Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC)

LET OP: in verband met de zomervakantie wordt de WRITIC vanaf 1 september weer verstuurd.

De Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.

De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Op deze pagina kunnen de documenten gedownload worden die nodig zijn voor de afname:

Tekenboek

Het kind maakt tijdens de afname van de WRITIC in de klas de papier- en pentaken uit het tekenboek WRITIC.

Scoreboek

Het scoren van de WRITIC gebeurt in het scoreboek WRITIC.

Scoreformulier WRITIC

De scores op de WRITIC kunnen in het scoreformulier WRITIC overzichtelijk worden weergegeven.

Download scoreformulier (.pdf)

Scoreformulier WRITIC (.xls)

De scores op de verschillende items kunnen verwerkt worden in het scoreformulier WRITIC (excel). De vertaalslag naar de subdomeinen 'Taakuitvoering' en 'Intensiteit van de uitvoering' worden dan automatisch berekend.

Download scoreformulier (.xls)

Fijnmotorische coördinatie testen

Nine-Hole Peg Test (9-HTP) en de Timed Test of In-Hand Manipulation (Timed-TIHM).

Download de Normgegevens (.pdf)

Download het scoreformulier 9-HTP en Timed-TIHM (.pdf)

Checklijst fijne motoriek

De checklijst fijne motoriek is samengesteld op basis van de Nederlandse versie van Checklist Movement ABC (Henderson & Sugden, 1992). De lijst is gevalideerd in het onderzoek naar het WRITIC-assessment. We hebben deze lijst gebruikt in het onderzoek naar de discriminatieve validiteit. Hiervoor zijn twee heterogene groepen kinderen samengesteld op basis van het oordeel van de leerkracht. Om na te gaan of de twee groepen werkelijk heterogeen waren hebben leerkrachten de checklijst ingevuld. De scores op de lijsten van de twee groepen kinderen verschilden significant van elkaar. Hierna werd bij de kinderen het WRITIC-assessment afgenomen om te kijken of het assessment discrimineert tussen kinderen die goede en geen goede papier- en penvaardigheden hebben. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit het geval was, de discriminatieve validiteit van het WRITIC-assessment is hiermee vastgesteld.

Lees voor uitgebreidere informatie het artikel: van Hartingsveldt MJ, de Vries L, Cup EHC, de Groot IJM, Nijhuis-van der Sanden MWG. Development of the Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC). Physical & occupational therapy in pediatrics. 2014;34(4):443-56) .

Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 juli 2020