Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC)

Groepsprogramma

‘Startklaar voor het schrijven’ is de titel van het groepsprogramma dat hoort bij het meetinstrument Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC). Binnen het groepsprogramma stimuleer je kinderen vanuit een ‘sterkekantenbenadering’, je motiveert en voert interventies uit. De combinatie van theorie met veel praktische oefeningen, zorgt voor nieuwe kennis en vaardigheden om daarna in je eigen praktijkcontext direct kunt gebruiken.

Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van de WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het programma is gericht op het stimuleren en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en draagt eraan bij dat ze beter voorbereid zijn op het leren schrijven in groep 3. Dit programma vindt plaats in de klas en wordt gegeven door een kindertherapeut of een gespecialiseerde leerkracht in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas en de ouders.

Het WRITIC-groepsprogramma is opgebouwd op basis van de gouden cirkel van Simon Sinek. Het ‘waarom’ van het groepsprogramma is het uitgangspunt van ‘hoe’ we het doen en ‘wat’ we doen. Het ‘waarom’ van het groepsprogramma is dat kinderen ervaren:

Ik vind het leuk! 
Ik doe het veel!!
Ik kan het steeds beter!!!

In de ‘hoe’ wordt beschreven hoe betrokkenheid, motivatie en het leren van kinderen bevordert kan worden. Het ‘wat’ beschrijft inhoud en organisatie van het groepsprogramma en de activiteiten je samen met de kinderen kunt doen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Het groepsprogramma bestaat uit tien bijeenkomsten met een kinderergotherapeut in de klas. In een groep van vier tot zes kinderen worden oefeningen gedaan met papier en pentaken en fijne motoriek. Daarbij herhaalt de leerkracht de activiteit iedere week in de klas en oefenen ouders thuis met hun kind. Ouders worden actief betrokken middels een startbijeenkomst en een besloten oudergroep op sociale media.

Download informatiebrieven 

Download documenten

Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 maart 2020