Centre of Expertise Urban Vitality

WRITIC-assessment

Het WRITIC-assessment (Writing Readiness Inventory Tool In Context) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.

Het WRITIC-assessment wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van het WRITIC-assessment ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden en de negatieve gevolgen hiervan.

Het WRITIC-assessment is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. Het WRITIC-assessment heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Wat zeggen cursisten over het WRITIC-assessment?

"Mooi gestructureerde opbouw. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Praktisch gericht en duidelijke weergave van mogelijkheden van de WRITIC"

"Als ergotherapeuten binnen de (neuro)motorische kinderrevalidatie hebben we heel vaak te maken met kinderen met schrijfproblemen. Is dus zeer toepasselijk voor onze doelgroep."

"Het is een testinstrument wat we veel gebruiken in de praktijk."

Op deze pagina kun je de documenten downloaden voor de afname van:

Tekenboek

Het kind maakt tijdens de afname van de WRITIC in de klas de papier- en pentaken uit het tekenboek WRITIC.

Scoreboek

Het scoren van de WRITIC gebeurt in het scoreboek WRITIC.

Scoreformulier WRITIC

De scores op de WRITIC kunnen in het scoreformulier WRITIC overzichtelijk worden weergegeven.

Scoreformulier WRITIC (.xls)

De scores op de verschillende items kunnen verwerkt worden in het scoreformulier WRITIC (excel). De vertaalslag naar de subdomeinen 'Taakuitvoering' en 'Intensiteit van de uitvoering' worden dan automatisch berekend.

Fijnmotorische coördinatie testen

Nine-Hole Peg Test (9-HTP) en de Timed Test of In-Hand Manipulation (Timed-TIHM).

Checklijst fijne motoriek

De checklijst fijne motoriek is samengesteld op basis van de Nederlandse versie van Checklist Movement ABC (Henderson & Sugden, 1992). De lijst is gevalideerd in het onderzoek naar het WRITIC-assessment. We hebben deze lijst gebruikt in het onderzoek naar de discriminatieve validiteit. Hiervoor zijn twee heterogene groepen kinderen samengesteld op basis van het oordeel van de leerkracht. Om na te gaan of de twee groepen werkelijk heterogeen waren hebben leerkrachten de checklijst ingevuld. De scores op de lijsten van de twee groepen kinderen verschilden significant van elkaar. Hierna werd bij de kinderen het WRITIC-assessment afgenomen om te kijken of het assessment discrimineert tussen kinderen die goede en geen goede papier- en penvaardigheden hebben. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit het geval was, de discriminatieve validiteit van het WRITIC-assessment is hiermee vastgesteld.

Lees voor uitgebreidere informatie de artikelen:

van Hartingsveldt MJ, de Vries L, Cup EHC, de Groot IJM, Nijhuis-van der Sanden MWG. Development of the Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC). Physical & occupational therapy in pediatrics. 2014;34(4):443-56) .

van Hartingsveldt MJ, Cup EHC, de Groot IJM, Nijhuis-van der Sanden MWG. Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC): reliability and convergent validity. Australian occupational therapy journal. 2014;61(2):102-109.

van Hartingsveldt MJ, Cup EH, Hendriks JC, de Vries L, de Groot IJ, Nijhuis-van der Sanden MW. Predictive validity of kindergarten assessments on handwriting readiness. Res Dev Disabil. 2015;36:114-124.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 april 2022