Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Project

Het Gymmermansoogproject liep van 2015 tot en met 2019. De uitvoering vond plaats in 2 projectfasen met verschillende werkpakketten. Zeven daarvan richtten zich op kennis-/instrumentontwikkeling en één op communicatie en implementatie.

In de pakketten werden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Wat is de betrouwbaarheid en validiteit van de 4Ssen-scan voor het in beeld brengen van de motorische vaardigheid van kinderen in het basisonderwijs?
  • Bij welke afkapwaarden biedt de school hulp aan kinderen met achterblijvende motoriek en wanneer is doorverwijzing naar de jeugdarts (JGZ) noodzakelijk?
  • Aan welke ontwerpeisen moet de motoriekscan voldoen voor de gymles in het basisonderwijs?
  • Is de zorgroute bij kinderen met motorische achterstand uitvoerbaar en levert de behandeling voldoende verbetering op?
  • Hoe kan de gymleraar het resultaat van de motoriekscan gebruiken als terugkoppeling om zijn ‘motorische leerwinst’ bij de kinderen te meten?
Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 maart 2020