Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

Partners

Diverse organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van het Gymmermansproject. Centraal staan de gymleraren, zowel werkzaam in een urbane (Amsterdam) als rurale omgeving (provincie Noord- Holland).

Erasmus MC

Dr. de Kroon heeft ervaring met het bepalen van validiteit bij motoriekscans. Hij is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland. Het Erasmus MC waarborgt samen met de VU binnen het project de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

VU Faculteit Gedrags- & Bewegingswetenschappen (FGB)

Prof dr. Savelsbergh verricht internationaal toonaangevend onderzoek naar motorische ontwikkeling. De FGB verwacht met dit project een bepalend longitudinaal onderzoek naar motorische ontwikkeling te realiseren.

Openbare Scholengemeenschap Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT)

De STWT is sinds 2007 convenantpartner van het domein Bewegen, Sport en Voeding (HvA) om achterblijvende motorische ontwikkeling en overgewicht van de leerlingen aan te pakken. Beide partijen werken samen via praktijkstages en deskundigheidsbevordering van de gymleraren.

Openbare Onderwijs Aan de Amstel (OOAA)

Op 6 van de 21 basisscholen van het OOAA wordt jaarlijks de motoriek en BMI bepaald door ALO-studenten en gymleraren. Het OOAA biedt plek voor onderwijs- en onderzoekstages aan ALO-studenten.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)

De AAGG is de projectorganisatie die bewegingsonderwijs op scholen bevordert, motoriek monitort en naschoolse beweegprogramma’s aanbiedt. De AAGG is partner bij het monitoren van de motoriek en BMI op de participerende basisscholen binnen dit project.

SportService Noord-Holland (SSNH)

De SSNH levert aan gemeenten als dienst het verzorgen van bewegingsonderwijs door gymleraren. De SportService heeft uitgebreide expertise om met tablets in de lessen het onderwijs te evalueren. Gymleraren van SSNH participeren in het onderzoek.

Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

De KVLO is verantwoordelijk voor het bijhouden van het beroepsprofiel. De wet Passend Onderwijs vraagt om een betere toerusting van de gymleraar. Dit hoopt de KVLO met dit project te realiseren. De vereniging speelt een belangrijke rol bij de landelijke verspreiding van de uitkomsten van dit onderzoek.

Alles in Beweging

De adviesbureaus van Alles in Beweging ontwikkelden 15 jaar geleden de 4Ssen-scan die gymleraren gebruiken in dit onderzoek. Alles in Beweging helpt met de verbetering van de scan en met de praktische implementatie in de gymzaal.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Amsterdam

De JGZ speelt een sleutelrol in de zorgketen als het gaat om de gezonde lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De organisatie heeft ervaring met scans in de praktijk, doorverwijzen, behandelen en is bekend met evaluatieonderzoek. De wet Passend Onderwijs vraagt om afstemming met alle schakels in de zorgketen. Met dit RAAK-Pro project beoogt de JGZ die afstemming op wetenschappelijk onderzoek te grondvesten. Op deze manier krijgt de samenwerking qua aanpak en communicatie eenduidig gestalte.

Amsterdamse Gymnastiek Onderwijzers Vereniging (AGOV)

De AGOV vervult een belangrijke klankbordrol voor gymleraren werkzaam op Amsterdamse scholen.

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)

De NVFK is dé belangrijkste beroepsgroep die in de eerstelijnszorg kinderen met grote motorische achterstand behandelt. De vereniging is partner bij het opstellen van het zorgprotocol en het bepalen van de validiteit van de motoriekscan.

Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD)

De GGD beoogt via de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht het percentage kinderen met overgewicht terug te dringen. Bij die aanpak speelt bewegingsonderwijs een centrale rol. Dit onderzoek bevordert de samenwerking met gymleraren en maakt het effect van de diverse interventies beter zichtbaar.

Hogeschool Leiden

De Hogeschool Leiden is betrokken bij diverse onderzoeken om leraren beter toe te rusten voor de praktijk van het passend onderwijs. Het lectoraat Passend Onderwijs brengt expertise in om optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in het regulier onderwijs te realiseren. De nadruk ligt op het zien van mogelijkheden en talenten bij leerlingen in plaats van beperkingen en achterstanden.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 juni 2019