Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Contact

Voor meer informatie of voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinerend onderzoekers van het Cardiologische Zorgbrug onderzoeksteam.

Drs. Lotte Verweij, drs. Patricia Jepma en drs. Michel Terbraak
Promovendi Cardiologische Zorgbrug

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Gezondheid
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam
Bereikbaar via 020-5954242
E-mail: czb@amc.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 13 december 2018
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Ìmpact ziekenhuisopname bij ouderen.