Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Cardiologische zorgbrug

Cardiologische patiënten van 70 jaar en ouder hebben een hoog risico op herhaaldelijke ziekenhuisopnames en overlijden. Na een cardiologische ziekenhuisopname wordt gemiddeld tussen de 20-25% van de patiënten heropgenomen en overlijdt 10-20% binnen zes maanden. Het risico hierop is het hoogst in de eerste paar weken na ontslag.

Functieverlies is een veel voorkomend probleem na een ziekenhuisopname en speelt een grote rol bij de reden van heropname en de kans op overlijden. Daarnaast spelen bij oudere cardiologische patiënten factoren als therapietrouw, medicatiegebruik en angst een grote rol.

De intensieve inzet van wijkverpleegkundigen in het traject van ziekenhuisontslag naar de thuissituatie is een effectieve methode gebleken in andere populaties als het gaat om overlijden binnen zes maanden. Daarnaast is voor cardiologische patiënten hartrevalidatie effectief gebleken in het verbeteren van de gezondheidstoestand en de kwaliteit van leven. Helaas nemen kwetsbare populaties minimaal deel aan de aangeboden hartrevalidatieprogramma’s gezien de intensiteit en bereikbaarheid. De huidige zorg voor cardiologische patiënten met een verhoogd risico op functieverlies is daarmee niet optimaal.

Doel van het onderzoek

Het vroegtijdig signaleren van veranderingen in de gezondheid, begeleiding bij therapietrouw in leefstijl en medicatie en hartrevalidatie in de thuissituatie na ziekenhuisopname zouden kunnen bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten. In de Cardiologische Zorgbrug onderzoeken we of het inzetten van een gespecialiseerde wijkverpleegkundige in de transitie van zorg en een fysiotherapeut voor hartrevalidatie in de thuissituatie, een positief hebben op het aantal heropnames en overlijden bij cardiologische patiënten van > 70 jaar met een verhoogd risico op heropname en overlijden binnen zes maanden na ontslag.

Stand van zaken

Van juni 2017 tot en met maart 2019 zijn er 306 cardiologische patiënten van 70 jaar en ouder geworven voor deelname aan de Cardiologische Zorgbrug. In deze studie is door middel van een Randomized Controlled Trial onderzocht welke vormen van zorg tijdens en na ziekenhuisopname bijdragen aan het herstel van oudere cardiologische patiënten.

Tot en met eind maart 2020 worden deelnemende patiënten nog gevolgd om de uitkomsten te meten. De resultaten van de Cardiologische Zorgbrug studie worden medio 2020 bekend gemaakt.

Download het gepubliceerde protocol van de Cardiologische Zorgbrug.

In onderstaand filmpje vertelt meneer Houtkamp, een deelnemende patiënt binnen de Cardiologische Zorgbrug over zijn ervaringen na een cardiologische ziekenhuisopname.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In de Cardiologische Zorgbrug werken we samen met zes ziekenhuizen in de regio:

 • Amsterdam UMC – Locatie AMC
 • Onze Lieve Vrouwengasthuis – Locatie Oost (OLVG)
 • MC Slotervaart
 • Tergooi Ziekenhuis Blaricum
 • Ziekenhuis Amstelland
 • BovenIJ Ziekenhuis

Daarnaast werken we samen met vijf thuiszorgorganisaties: 

 • Amstelring 
 • Buurtzorg Nederland
 • Cordaan
 • Vivium
 • Evean

Verder zijn er verschillende fysiotherapiepraktijken in de regio betrokken bij het onderzoek.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 juni 2019
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Ìmpact ziekenhuisopname bij ouderen.