Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

 

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een bewezen effectieve benadering en blijkt in de praktijk het werkplezier en de betrokkenheid van de cliënt bij zijn eigen interventie te vergroten. Met behulp van deze effectieve gespreksmethode focus je op oplossingen en zet je de cliënt in zijn kracht. De cursus is zeer geschikt voor ergotherapeuten in de eerste lijn en de GGZ die extra gesprekstechnieken willen leren om doelen en competenties van cliënten duidelijk te krijgen en de voortgang in kaart te brengen.

Oplossingsgerichte hulpverlening (SFBT) is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek. Bij deze benaderingswijze ligt de focus op het doel en de competenties van de cliënt in plaats van op de analyse van handelingsproblemen. Uitgangspunt is de situatie zoals de cliënt die zich wenst. De cliënt wordt gezien als de expert van zijn eigen leven, betreffende zijn gedragingen, interacties en gedachten. In de benadering staat centraal dat de cliënt zelf zijn doelen formuleert, de oplossingen bedenkt en deze uitvoert.

Inhoud cursus

Met deze 1 daagse cursus bent u na afloop direct in staat om deze benadering toe te passen in uw dagelijkse praktijk. SFBT sluit goed aan bij de uitgangspunten van de ergotherapie en de oplossingsgerichte gespreksvoering is goed te integreren in de ergotherapeutische praktijk.

Deelnemers waarderen de cursus gemiddeld met een 8,5. 100% van de deelnemers raadt de cursus aan collega’s aan.

“Erg dynamisch met theorie en praktijk”
“Zeer inzicht gevend en inspirerend gemaakt door de docenten”

Werkwijze

De opzet van de cursus is interactief en er is voldoende ruimte om te oefenen met de geleerde vraag- en interventietechnieken. In de cursus wordt veel geoefend met eigen casuïstiek. De specifieke vraagtechnieken en interventies worden aan u uitgelegd met de focus op de toepassingsmogelijkheden binnen de ergotherapie. Daarbij is er is voldoende ruimte om te oefenen met de vraagtechnieken en interventies door middel van rollenspel.

U wordt gevraagd een korte opdracht uit te voeren als voorbereiding op de cursus.

Doelgroep

De cursus is zeer geschikt voor ergotherapeuten in de eerste lijn en de GGZ die extra gesprekstechnieken willen leren om doelen en competenties van cliënten duidelijk te krijgen en de voortgang in kaart te brengen.

Doelstellingen cursus

Na het volgen van de post-hbo cursus heeft de deelnemer:

  • kennis van de basishouding en technieken van de oplossingsgerichte gespreksvoering;
  • kennis over de belangrijkste theoretische uitgangspunten van SFBT;
  • vaardigheden in het toepassen van de interventies;
  • inzicht in de (contra-) indicaties van SFBT

Cursusmateriaal

In de hand-out zitten werkbladen waarmee de deelnemers tijdens de cursusdag aan de slag gaan en welke zij na afloop van de cursus kunnen gebruiken in hun eigen beroepspraktijk.

Accreditatie

De cursus is door stichting ADAP geaccrediteerd met 11,5 punten.

Over de docent

Gesa Döringer is sinds 2000 werkzaam als ergotherapeut in de GGZ.Van 2002 tot 2007 heeft zij als leidinggevende ergotherapeut in de psychiatrische kliniek van de Universiteitskliniek Keulen gewerkt en vanuit de kliniek een eerstelijns ergotherapie praktijk opgezet. Sinds 2008 is zij werkzaam als (IPS-) trajectbegeleider en jobcoach bij de Zorglijn Vroege Psychose van het AMC in Amsterdam. In 2009 is Gesa afgestudeerd als systeemtherapeut (SFBT) aan het Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, (NIK) in Berlijn waarvoor zij nog steeds werkzaam is als freelance tolk voor workshops en publicaties.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 maart 2019