Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

 

Maatwerkprogramma Oefentherapie

Kies voor het vernieuwde maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie. Na afronding ontvang je de internationaal erkende titel Bachelor of Science. In dit vernieuwde maatwerkprogramma heb je ook de mogelijkheid je te specialiseren in een van de volgende richtingen: Kinderen, Bekken, Geriatrie & Revalidatie, Psychosomatiek en Leefstijlcoach. Samen met je bachelor diploma is dit een sterke combinatie voor je verdere professionele ontwikkeling en loopbaan ambities.

Wat leer je

Als zorgprofessional op bachelor niveau ben je vakbekwaam, kan je goed samenwerken en heb je lerend vermogen. In het maatwerkprogramma Oefentherapie ontwikkel je deze competenties. De producten die je maakt zijn gerelateerd aan jouw eigen werksituatie en professionaliseringsvragen.

► Met het maatwerkprogramma behaal je in een jaar je bachelor titel.
► Heb je de mogelijkheid je te specialiseren in een van de volgende richtingen: Kinderen, Bekken, Geriatrie & Revalidatie, Psychosomatiek en Leefstijlcoach. Hiermee kun je een aparte aantekening verkrijgen in je beroepsregister.

Esther Tierolf - Oefentherapeut eigen praktijk in Medisch Centrum Lucas Bols

In deze periode ben ik van een onbewust bekwame oefentherapeut een bewust bekwame oefentherapeut geworden.

Lees verder

Programma

Het maatwerkprogramma heeft een actuele didactische visie gebaseerd op (werk)ervaringsleren. Centraal staan: samenwerken, presenteren, reflecteren en regie nemen over je professionele ontwikkeling. Het onderwijs vindt veelal plaats in werkgroepen met ruimte voor: discussie, instructie, presentatie en intervisie. Daarnaast krijg je ook een aantal hoorcolleges en werkcolleges. Deze volg je tezamen met studenten uit andere routes, waaronder reguliere bachelorstudenten.

Het maatwerkprogramma bestaat uit 2 modules (een module duurt 5 maanden). De modules starten in september en februari. Je kunt module 1 en module 2 aaneensluitend of separaat volgen. Echter wel binnen een periode van uiterlijk 2 jaar.

Toelatingseisen

  • Je bent oefentherapeut volgens de Wet BIG.
  • Je hebt een eigen werkpraktijk op het vakgebied van de oefentherapeut van minimaal een halve werkweek met minimaal een werkdag in de gekozen specialisatierichting.
  • Je hebt het DTO certificaat behaald (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).
  • Je hebt een registratienummer in het Kwaliteitsregister Paramedici en bent 'kwaliteitsgeregistreerd'.

Aanvullende toelatingseis voor het kunnen ontwikkelen van een specialisatie tijdens het maatwerkprogramma:

  • In de eigen werkpraktijk werk je samen met professionals die reeds gekwalificeerd zijn in de gekozen specialisatierichting, dit kun je aantonen middels referenties.

Inschrijven

Je start met een intakegesprek waarin de toelatingseisen en inschrijfprocedure toegelicht worden bij de examencommissie. Dit gesprek dient uiterlijk 1 maand voor de start van het maatwerkprogramma te hebben plaatsgevonden. Meld je aan voor het intakegesprek via instroomcoordinatie.otm@hva.nl o.v.v. ‘intakegesprek maatwerkprogramma’ .

Het maatwerkprogramma start elk kalenderjaar in september. Je schrijft je in via Studielink als hoofdfasestudent bij de opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam (CROHO 34572).

Data

  • Semester 1 loopt van september tot februari
  • Semester 2 loopt van februari tot juli

De lesdagen zijn ongeveer tweewekelijks op de maandag.

Kosten

Voor het maatwerkprogramma geldt het wettelijk collegegeld. Kijk voor meer informatie over collegegeld op hva.nl/collegegeld .

Diploma

Bachelor of Science

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 oktober 2021