Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Vitality

 

Maatwerkprogramma Oefentherapie

Kies voor het maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie. Na afronding ontvang je de internationaal erkende titel Bachelor of Science. Met het maatwerkprogramma verwerf je de aantekening Leefstijlcoach in het beroepsregister van Oefentherapeuten (KP-register) en heb je de mogelijkheid je voor te bereiden op een specialisatie zoals beschreven door beroepsvereniging VvOCM. Je bachelor diploma Oefentherapie in combinatie met de door jou gekozen thema’s voor inhoudelijke verdieping is een sterke basis voor je expertise, professionele ontwikkeling en loopbaan ambities.

Werkgevers

Ben je werkgever? Dan is er de mogelijkheid om het maatwerktraject voor jouw werknemers in samenwerking met de opleiding te laten toespitsen op de eigen organisatie. Bijvoorbeeld door het op maat laten snijden van (onderdelen van) het maatwerkprogramma. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat leer je

Als zorgprofessional op bachelor niveau ben je vakbekwaam, kan je goed samenwerken en heb je lerend vermogen. In het maatwerkprogramma Oefentherapie verdiep je deze competenties. De producten die je maakt zijn gerelateerd aan jouw eigen werksituatie en professionaliseringsvragen.

► Met het maatwerkprogramma behaal je in een jaar je bachelor titel.

► Verwerf je de aantekening Leefstijlcoach in het beroepsregister van Oefentherapeuten (KP-register).

► Heb je de mogelijkheid je voor te bereiden op een specialisatie zoals beschreven door beroepsvereniging.

Esther Tierolf - Oefentherapeut eigen praktijk in Medisch Centrum Lucas Bols

In deze periode ben ik van een onbewust bekwame oefentherapeut een bewust bekwame oefentherapeut geworden.

Lees verder

Programma

Het maatwerkprogramma heeft een actuele didactische visie gebaseerd op (werk)ervaringsleren. Centraal staan: samenwerken, presenteren, reflecteren en regie nemen over je professionele ontwikkeling. Het onderwijs vindt veelal plaats in werkgroepen met ruimte voor: discussie, instructie, presentatie en intervisie. Daarnaast krijg je ook een aantal hoorcolleges en werkcolleges. Deze volg je tezamen met studenten uit andere routes, waaronder reguliere bachelorstudenten.

Het maatwerkprogramma bestaat uit 2 modules (een module duurt 5 maanden). De modules starten in september en februari. Je kunt module 1 en module 2 aaneensluitend of separaat volgen. Echter wel binnen een periode van uiterlijk 2 jaar.

Toelatingseisen

  • Je bent oefentherapeut volgens de Wet BIG.
  • Je hebt een eigen werkpraktijk op het vakgebied van de oefentherapeut van minimaal een halve werkweek.
  • Bij voorbereiding naar een specialisatie is het van belang dat minimaal 2 dagdelen per week gewerkt wordt met de doelgroep van de specialisatie..
  • Je hebt het DTO certificaat behaald (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).
  • Je hebt een registratienummer in het Kwaliteitsregister Paramedici en bent 'kwaliteitsgeregistreerd'. In de eigen werkpraktijk werk je georganiseerd samen (intercollegiaal overleg) met professionals. Als jij je daarnaast voorbereidt op een specialisatie zoals beschreven door de beroepsvereniging, dan zijn dit professionals die reeds gekwalificeerd zijn in de betreffenderichting (aantoonbaar middels referenties).

Inschrijven

Je start met een intakegesprek waarin de toelatingseisen en inschrijfprocedure toegelicht worden bij de examencommissie. Dit gesprek vindt uiterlijk 1 maand voor de start van het maatwerkprogramma plaats. Meld je aan voor het intakegesprek via instroomcoordinatie.otm@hva.nl o.v.v. ‘intakegesprek maatwerkprogramma’ .

Het maatwerkprogramma start elk kalenderjaar in september. Je schrijft je in via Studielink als hoofdfasestudent bij de opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam (CROHO 34572).

Data

  • Semester 1 loopt van september tot februari
  • Semester 2 loopt van februari tot juli

De lesdagen zijn ongeveer tweewekelijks op maandag.

Kosten

Voor het maatwerkprogramma geldt het wettelijk collegegeld. Kijk voor meer informatie over collegegeld op hva.nl/collegegeld .

Diploma

Bachelor of Science

Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 november 2021