Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

 

Leergang Leefstijlcoach voor de oefentherapeut 2020-2021

Wil jij volwassenen met overgewicht of obesitas helpen met als doel een gezonde leefstijl (voeding, beweging, slaap, ontspanning) te bevorderen? Dit kan met een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Om deze interventie als oefentherapeut uit te mogen voeren volg je drie masterclasses die toegang geven tot de aantekening leefstijlcoach in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

De leergang bestaat uit drie masterclasses met ieder een eigen focus:

Met deze leergang ben je als oefentherapeut in staat om te voldoen aan de competenties leefstijlcoach zoals vastgesteld door de VvOCM c.q Kwaliteitsregister Paramedici.

Elke masterclass bestaat uit een webinar en een online werkgroep. Een werkgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Voorafgaand aan de masterclass bereid je je voor door het lezen van de aangegeven literatuur. Het programma voor deze masterclasses wordt drie jaar lang met twee reeksen per jaar aangeboden.

Programma

Masterclass Slaap

Masterclass Verslaving

Masterclass Voeding

Masterclass Slaap

Webinar 15.30-16.30 uur

30 november 2020

1 maart 2021

12 april 2021

10 mei 2021

Werkgroep

7 december 2020

8 maart 2021

19 april 2021

17 mei 2021

Tijdstip werkgroep 1

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Tijdstip werkgroep 2

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Per masterclass is een maximum van 60 deelnemers. Zo nodig worden er meerdere werkgroepen georganiseerd.

Kosten

1 masterclass € 130,-
2 masterclasses € 260,-
3 masterclasses € 390,-
Je kunt je inschrijven voor het totaalpakket, maar ook per onderwerp.

Studiebelasting

Per masterclass geldt een studiebelasting van12,5 uur. VvOCM is bezig accreditatie aan te vragen (12,5 punten per masterclass).

Certificering

Per onderwerp ontvang je een certificaat. De drie certificaten samen geven toegang tot de aantekening leefstijlcoach in het KP. Ben je al op een andere wijze geschoold op één van de drie gebieden, dan kun je hiervoor vrijstelling aanvragen bij VvOCM.

Inschrijven

Je start met een adviesbijeenkomst waarin de toelatingseisen en inschrijfprocedure toegelicht worden bij de examencommissie. Meld je aan via instroomcoordinatie.otm@hva.nl o.v.v. Leergang leefstijlcoach.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 2 april 2021