Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Challenges voor de stad

De focus van Urban Technology richt zich op de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar een circulaire, competitieve en leefbare stad. Wij hebben deze opgaven opgedeeld in vier transitiethema's:

Mobility & Connectivity

Bijdrage aan de ambitie van de MRA voor emissievrije stadsvervoer in 2025 en versterking van de positie als logistieke hub van wereldformaat;

Designing Future Cities

Met ingrepen in de gebouwde stad dragen we bij aan de robuuste en versnelde doorontwikkeling naar een leefbare en resilient stad;

Circular Transition

Bijdrage aan de transitie van Amsterdam naar een circulaire stad met een focus op hoogwaardig hergebruik van materialen en producten, lokale productie, afval- en retourlogistiek en circulaire bouw en gebiedsontwikkeling;

Energy Transition

Bijdrage aan de lokale duurzame energie transitie van de stad met focus op warmtenetten, vergroting zonne-energie, smart grids (met focus op inpassing van elektrische mobiliteit) en ontwikkeling laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Gepubliceerd door  Urban Technology 26 november 2020