Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

'Laat Amsterdam echt leren van experimenten'

Artikel in het Parool

6 okt 2016 13:06 | Urban Management

Amsterdam bruist van de initiatieven om stedelijke problemen aan te pakken. Die moeten volgens Stan Majoor (lector Coördinatie grootstedelijke vraagstukken) niet alleen gaan om het beperken van uitwassen, maar ook om structurele oplossingen.

Lees hier verder: het artikel in het Parool van 4 oktober 2016 via deze link

 

Stan Majoor is inhoudelijk programmaleider van HvA speerpunt Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.