Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Internet of Things toepassen in Urban Management onderzoek?

12 okt 2015 22:59 | Urban Management

Emerce het magazine voor online trends, sprak met verschillende experts tijdens de Amsterdam eWeek. In dit interview Madeleine Lodewijks van Hogeschool van Amsterdam (speerpunt Urban Management) over de mogelijkheden van IoT om van Amsterdam een ‘Smart City’ te maken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Op 6 Oktober vond in het kader van de Amsterdam eWeek, het evenement ‘Internet of Things and Virtual Reality Deloitte Digital & Adobe’ plaats. Dit evenement werd gehouden in de ‘Deloitte Digital garage’. In het ‘most connected’ kantoor in de wereld, ‘The Edge’,  werden de (toekomstige) mogelijkheden van het Internet of Things en Virtual Reality onder de loep genomen. Urban Management was hierbij aanwezig.

Een van de toepassingen die binnen Urban Management worden gebruikt is het ontwikkelen van een 'gezondheids-app' die door bewoners van een wijk in de stad kan worden gebruikt om data uit te wisselen over de gezondheid van de buurt.(Project 'Kijk een gezonde Wijk"van fieldlab Nieuw-West)

De Hogeschool van Amsterdam en de UvA waren mede-organisator van de Amsterdam eWeek.

Wat is Internet of Things?

Op wikipedia vind je een hedendaagse definitie van het internet der dingen is: Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.

Als het belangrijkste aspect van het Internet der dingen wordt genoemd: de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen.

In de huidige visie spelen 'slimme' objecten een sleutelrol in het internet der dingen. Dit omdat ingebedde informatie- en communicatie-technologie het potentieel heeft om de bruikbaarheid van objecten revolutionair te doen toenemen. Met gebruik van sensors kunnen deze hun omgeving in zich opnemen, en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, internetdiensten gebruiken en met mensen interageren. In de huidige betekenis refereert de term internet der dingen dus aan 'dingen' die zelf computers zijn, en via internet zaken monitoren en regelen.

De verwachtingen rond het internet der dingen zijn dat er vanuit diverse gezichtspunten voordelen zullen zijn:

  • commercieel: efficiëntere processen, minder kosten voor logistiek/opslag, verkoop meer toegespitst op klanten;
  • sociaal en politiek: duidelijkere informatie voor klanten en burgers, betere zorg, betere veiligheid (bijvoorbeeld in het verkeer);
  • persoonlijk: nieuwe diensten die het leven aangenamer en veiliger maken.