Urban Technology

VERKENNEND ONDERZOEK ONDER TAXICHAUFFEURS OP DE TAXISTANDPLAATS VAN HET CENTRAAL STATION

Onderdeel van het U-smile onderzoek

Rapport

Deze rapportage is onderdeel van het U-SMILE project aan de Hogeschool van Amsterdam en is het resultaat van een verkennend onderzoek binnen de taxibranche in het algemeen en de taxistandplaats op Centraal Station in het bijzonder.

Het onderzoek was kwalitatief van aard en is gebaseerd op interviews met zeventien verschillende taxi chauffeurs die in de interviews aangaven veelal exclusief óf met hoge regelmaat de taxistandplaats op het Centraal Station van Amsterdam te bezoeken. De input voor het interviewformat is gebaseerd op input van de Hogeschool van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam. Semi-gestructureerde interviews zijn gebruikt om niet alleen de voorkeur voor een bepaalde keuze in kaart te brengen (bijvoorbeeld wel of niet overstappen op een elektrisch voertuig) maar ook de redenatie achter de keuze helder te krijgen.

Gepubliceerd door  Urban Technology 16 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Auteur(s)


Publicaties: