Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Samen waarde creëren

een gids voor open collaborative business modelling

Boek

Het gezegde “Alleen reis je sneller, maar samen kom je verder” is zeker van toepassing bij samenwerkingsprojecten. Samenwerken biedt vele voordelen en mogelijkheden die je alleen niet hebt. Een samenwerking verloopt echter niet automatisch soepel en leidt ook niet automatisch tot het gewenste resultaat. Dat is zeker het geval bij zogeheten ‘open’ projecten waarbij verschillende en soms wisselende partijen samen een nieuwe dienst, product of oplossing ontwikkelen met bijbehorend business model. Voor dit soort samenwerkingstrajecten bevat deze gids een aanpak om samen tot een levensvatbaar business model te komen. We noemen deze aanpak open collaborative business modelling. Met behulp van open collaborative business modelling kunnen partners in een samenwerkingsproject gezamenlijk een levensvatbaar multistakeholder business model ontwikkelen, beoordelen en verbeteren.

De aanpak uit deze gids is specifiek ontwikkeld voor samenwerkingen met een open karakter en met heterogene samenwerkingspartners. Heterogeen duidt op de verschillende richtingen of sectoren waar de partijen actief zijn. Voorbeelden daarvan zijn bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het open karakter van een samenwerking houdt in dat er tijdens het project nieuwe samenwerkingspartners kunnen aansluiten of juist kunnen afvallen en dat voorafgaand aan het project vaak nog in grote mate open staat wat het gewenste eindresultaat zou moeten zijn.

Referentie Kraaijenbrink, J., Oskam, I., & van Wegen, B. (2019). Samen waarde creëren: een gids voor open collaborative business modelling. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 februari 2019