Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Gebruik lichte elektrische vrachtvoertuigen neemt toe LEVV-NL

Rapport

Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van lichte elektrische vrachtvoertuigen in Nederland flink is toegenomen en zal blijven toenemen.

Een consortium bestaande uit de Hogeschool van Amsterdam, Fietsdiensten.nl en Loendersloot Groep heeft in de periode van september 2016 tot en met maart 2017 onderzoek gedaan naar (de te verwachte groei van) het gebruik van lichte elektrische vrachtvoertuigen in Nederland: LEVV-NL. In het eindrapport worden de resultaten gepresenteerd van een enquête onder Nederlandse producenten, verkopers en gebruikers van lichte elektrische vrachtvoertuigen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige productie en toepassing van LEVVs, de verwachte groei en de (gebruikers)ervaringen met LEVVs. Deze kennis is van belang om beleidsmakers en de voertuigindustrie te informeren over de ontwikkeling van LEVVs.

Er is vanaf 2011 een forse groei in het aantal bedrijven dat met LEVVs werkt. Ook het werk dat gemiddeld per LEVV uitgevoerd wordt, stijgt hard. Overwegend kleine bedrijven werken met LEVVs, maar ook grote koerierspartijen zoals DHL, UPS en PostNL gebruiken de voertuigen. De inzet van LEVVs is zeer divers. Zowel in termen van levering, locatie als opdrachtgever. Het varieert van pakketbezorging bij woningen, levensmiddelen aan horeca, onderhoudsdiensten aan kantoren en vervoer van kinderen naar de buitenschoolse opvang. Redenen dat organisaties met LEVVs werken, zijn voornamelijk milieubewustzijn, het imago of de wens om voorop te lopen. Kostenreductie wordt minder vaak genoemd als reden.

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle gebruikers even tevreden zijn over hun LEVVs. De voornaamste problemen die ervaren worden, hebben te maken met het laadgewicht, de energievoorziening (actieradius/batterij/laadinfra) en (beperkte) koelmogelijkheden. Opvallend is het hoge aantal respondenten dat ontevreden is over het onderhoud. : Elektrische bakfietsen worden zakelijk een stuk intensiever gebruikt dan particuliere fietsen, en blijkbaar is de technologie daar nog niet altijd even geschikt voor.

Het aanbod van (geschikte) voertuigen is de belangrijkste factor die verdere ontwikkeling van LEVVs in de weg staat. Daarnaast spelen infrastructurele aspecten een belemmerende rol, met name een gebrek aan laadinfrastructuur, te krappe fietspaden en onzekerheid over de plek op de weg.

Een exacte verwachting voor het aantal LEVVs in 2020 kan op basis van de respons niet gegeven worden, maar uit de individuele groeiverwachtingen spreekt een groot vertrouwen in de toekomst: de respondenten verwachten dat hun “wagenpark” van licht elektrische vrachtvoertuigen in drie jaar tijd met maar liefst 240% zal stijgen. Strengere regelgeving ten aanzien van verbrandingsmotoren en de realisatie van milieuzones lijken, tot die tijd, de grootste kansen voor grootschalige inzet van LEVVs.

Het LEVV-NL onderzoek is in de periode van september 2016 tot en met maart 2017 uitgevoerd door Susanne Balm en Ruben Stam (Hogeschool van Amsterdam), Jos Sluijsmans (Fietsdiensten.nl) en Bas Hendriksen (Loendersloot Groep) in opdracht van Connekt. De resultaten werden onlangs gepresenteerd op het ECLF-congres in Wenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Balm.

Gepubliceerd door  Urban Technology 7 april 2017

Publicatiedatum

apr 2017

Auteur(s)


Publicaties: