Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Catalyzing Change

Hoe het ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan de doorontwikkeling naar een sterke, duurzame en veerkrachtige stad

Transformatie is de gangbare toestand van de stad: iedere generatie tracht de stad naar ‘zijn tijd’ te zetten. De opgave in onze tijd ligt in de doorontwikkeling naar een sterke, duurzame en veerkrachtige stad. Maatschappelijke trends en technologisch digitale innovaties bieden hierbij nieuwe aangrijpingspunten. Vanuit het lectoraat Bouwtransformatie gaan we praktijkgericht onderzoek doen naar de fysiek-ruimtelijke transformatieopgaven en de innovatieve interventies en coalities die daarvoor in onze tijd mogelijk en noodzakelijk zijn.

Het lectoraat Bouwtransformatie is onderdeel van het onderzoeksprogramma Urban Technology van het kenniscentrum Techniek. Dr. Frank Suurenbroek is tevens verbonden aan het onderzoeksprogramma Urban Management.

Op dinsdag 10 november 2015 verzorgde dr. Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede in het Kohnstammhuis.

De lectorale rede is te bekijken als webcollege met de bijbehorende presentatie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 10 november 2015

Publicatiedatum

nov 2015

Publicaties: