Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

De waarde van organisch afval (Re-StORe)

Re-StORE maakt inschatten waarde decentrale verwerking organisch afval mogelijk

Project

Het afvalbeleid voor organisch afval in Amsterdam is minder ontwikkeld dan het beleid voor glas, papier en plastic. Organisch afval wordt weinig opgehaald en is vaak vervuild. Een gemiste kans, want decentrale verwerking van organisch afval kan bijdragen aan het halen van circulaire doelstellingen. Daarom ontwikkelt Re-StORe een meetsysteem en simulatiemodel dat bedrijven en gemeenten meer inzicht geeft in financiële, ecologische en sociale effecten van diverse composteervormen en biovergisting, op kleine en grote schaal. Zo kunnen partijen een weloverwogen keuze maken.

Meetsysteem en simulatiemodel 

Er zijn allerlei manieren om organisch afval decentraal te verwerken. Composteerinstallaties of wormenbakken bijvoorbeeld, maar bedrijven en gemeenten zijn terughoudend om deze te implementeren. Redenen hiervoor zijn dat regelmatig additionele kosten gemaakt moeten worden en dat de effecten onduidelijk zijn.

In Re-StORe wordt onderzocht hoe een meetsysteem en simulatiemodel voor bedrijven en gemeenten eruit zou kunnen komen te zien. Welke indicatoren zijn van belang en hoe kunnen die gemeten worden? Het doel is om een functioneel meetsysteem en simulatiemodel te ontwikkelen. Bedrijven en gemeenten worden hiermee in staat gesteld om de waarde van initiatieven rondom organische reststromen in te kunnen schatten:

 1. Het meetsysteem analyseert bestaande systemen.
 2. Het simulatiemodel rekent toekomstige scenario’s door.

Er wordt onderzocht of een praktische meetmethode/ tool meer inzichten kan geven in de sociale en milieu-effecten in samenhang met de kosten/ baten.

Vervolg project Re-Organise

Het project is een vervolg op het tweejarige onderzoeksproject Re-Organise, dat keek naar decentrale verwerking van reststromen bij stadslandbouwbedrijven. Re-Organise is begin 2018 afgerond. In Re-StORe wordt de kennis uit Re-Organise op een aantal vlakken verbreed (Re-StORe bekijkt de hele keten), of juist specifieker gemaakt (Re-StORe legt de focus op biovergisting en compostering). Lees meer over Re-Organise.

Gebaseerd op data   

De data voor het meetsysteem van Re-StORe wordt verzameld aan de hand van literatuur en via samenwerking met andere kennisinstellingen, zoals AMS en TU Delft. Daarnaast worden vier cases onderzocht: Java-eiland, Buurtcompost, Compostering in Hengelo en Biogasboot de Ceuvel. De data wordt door de HvA gebruikt om het meetsysteem te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling toetsen de partners de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de betekenis van de resultaten. 

Het simulatiemodel wordt ontwikkeld aan de hand van een case rondom Havenstad, een gebied in ontwikkeling in Amsterdam noord en noordwest. De informatie voor het simulatiemodel wordt verzameld door middel van interviews en workshops met stakeholders. Stakeholders zijn bijvoorbeeld de gemeente, projectontwikkelaar en vroege bewoners. Aan de hand van deze input programmeert de HvA het simulatiemodel.

De sociale component van circulair afval

Het lectoraat Management van Cultuurverandering analyseert de sociale component van inzameling, verwerking en verwaarding van organisch afval. Met literatuuronderzoek en interviews bekijkt het lectoraat: 

 • Welke partijen en samenwerkingsverbanden in de afvalketen bepalend zijn. 
 • Wat voor effect alternatieve manieren van afvalverwerking zoals decentrale biovergisting en compostering op sociale cohesie en participatie heeft.
 • Welke sociale impact heeft het als buurbewoners hun afval zelf ophalen en verwerken, in plaats van dit door de gemeentelijke vuilnisdienst te laten doen.
 • Op welke manier je impact kunt meten, zodat je het met andere initiatieven kunt vergelijken.

Betere keuzes maken 

Aan het einde van het project zullen het meetsysteem en het simulatiemodel worden opgeleverd. Het systeem moet gemeenten en bedrijven in staat stellen om betere keuzes te maken en te verantwoorden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Mulder, projectleider Re-StORe.
 

Resultaten

In de volgende drie publicaties worden de tussenresultaten beschreven van het Re-Store onderzoek.

Het eerste rapport, Opbouw Meetmethode, beschrijft de achtergrond, keuzes en onderbouwing van de te ontwikkelen meetmethode.

Het tweede rapport beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt bij de ontwerpstudies over waardesystemen rondom stedelijke organische reststromen (binnenkort online).

De derde publicatie is een uitgebreide samenvatting van de twee tussenrapportages van Re-Store.

Opbouw meetmethode Re-Store

Samenvatting ontwikkeling meetmethode en ontwerpstudie

 • Inge Oskam – HvA, Lector Circulair ontwerpen en ondernemen
 • Maarten Mulder – Hva, Projectleider
 • Kasper Lange – HvA, Senior Onderzoeker / PhD Circulair ontwerpen en ondernemen
 • Yannick Schrik - HvA, onderzoeker
 • Simon de Rijke - HvA, onderzoeker Logistiek
 • Krispijn Faddegon - HvA, onderzoeker Maatschappij en Recht
 • Rob Schaacke - HvA, onderzoeker Amsterdam SensorLab

Samenwerking

Re-StORe is een samenwerking tussen het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies (AMS), Avalex, Branche Vereniging Organische Reststoffen, BuurtCompost, De Ceuvel, Eco-cycle, Enki Energy, Gemeente Amsterdam, GroenCollect, Meerlanden, Metabolic, NDSM Energie, The Waste Transformers en TUDelft. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 juli 2019