Urban Technology

BIMming Business

Project is afgerond

Project

De samenleving verandert: megatrends zijn verstedelijking, klimaatverandering, wateropgave, duurzaamheid en ICT. De bouwsector en de bouwopgave veranderen daardoor ook.

Onderzoekers: Jelle de Boer, Willem Verbaan, Erik Visser, Léander van der Voet

Consortium:

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Bond Nederlandse Architecten
 • Bouwend Nederland
 • Bouw Informatie Raad
 • NL Ingenieurs
 • SBR
 • Schutte Bouw
 • Vernieuwing Bouw

De samenleving verandert: megatrends zijn verstedelijking, klimaatverandering, wateropgave, duurzaamheid en ICT. De bouwsector en de bouwopgave veranderen daardoor ook. Trefwoorden zijn: toenemende complexiteit van de opgave, integratie van contractvormen (DBFMO en varianten) van bouwen naar beheren, meer aandacht voor de 'lifecycle' van gebouwen en voor 'total costs of ownership'(TCO), nieuwe organisatievormen ('full service providers'), etc.

Bedrijven zoeken antwoorden op die ontwikkelingen. Mkb-bedrijven in de bouwkolom zien tal van mogelijkheden - mits zij antwoorden vinden op de vragen die daardoor worden opgeroepen.

 • 'Ik wil mijn bedrijf positioneren als een bedrijf dat hecht aan duurzaamheid. Daartoe moet ik bouwen en beheren op elkaar aan laten sluiten. Ik zoek naar mogelijkheden daartoe.'
 • 'Wij willen een betere prijs/kwaliteit verhouding voor de klant neerzetten. Met minder faalkosten door betere samenwerking tussen partijen in de keten. Hoe kunnen wij dat vormgeven? Technisch, juridisch, etc.'
 • 'Burgers moeten in een veel eerder stadium betrokken worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen. Kunnen nieuwe ontwikkelingen als 3D, simulaties en 'virtual reality' ons daarbij helpen?

Bovenstaande heeft geleid tot een onderzoeksaanvraag voor het onderzoeksprogramma binnen de Hogeschool van Amsterdam. Dit programma, wat vorig jaar is gehonoreerd, behelst de ketenintegratie in een veranderende bouwwereld en zal uitgevoerd worden gedurende twee jaar onder de naam BIMming Business.

Het doel van het onderzoeksprogramma is om MKB bedrijven te helpen bij het beantwoorden van BIM-gerelateerde kennisvragen, om zo de concurrentiepositie van MKB in de regio te versterken. Dit wordt bereikt door 'state-of-the-art' kennis op het gebied van procesoptimalisatie, ketenintegratie en bouw-ict bijeen te brengen en die - uitgaande van door mkb- bouwbedrijven geformuleerde kennisvragen - nader te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden.

Kijk voor meer informatie hier .

Publicaties:

Beter Beheer met BIM

BIM in beheer biedt kansen

BIM en renovatie

Slim omgaan met het bestek

BIM softwarepakketten

Praktijk Case BIM

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 augustus 2017

Project Info

Startdatum 01 aug 2011
Einddatum 01 okt 2013

Contact

Willem Verbaan