Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Nieuw onderzoek HvA naar laadgedrag en laadinfrastructuur

Een onderzoek dat de oplaadinfrastructuur in Nederland naar een hoger plan moet tillen

22 mei 2015 00:00

Op 15 mei 2015 is er door de SiA, het nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek, bekend gemaakt dat het onderzoeksprogramma Urban Technology van het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam financieel ondersteund wordt om het onderzoek naar de optimalisatie van EV-laadinfrastructuur uit te breiden.

De HvA is trots op de toekenning van de SiA-RAAK PRO gelden voor het onderzoek naar voorspel- en simulatiemodellen gericht op het laadgedrag van elektrisch rijders en de uitrol van de EV-laadinfrastructuur. Samen met meer dan 20 ketenparters, waaronder de vier grootste Nederlandse gemeenten, zal de komende vier jaar worden gewerkt aan de verbetering en effectiviteit van de laadinfrastructuur in Nederland.

Simulatie- en voorspelmodellen

In de eerste fase van het onderzoek worden er simulatie- en voorspelmodellen voor het gebruik van de laadinfrastructuur ontwikkeld, waarbij de laaddata van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een belangrijke bron van informatie is. Gecombineerd met  andere datasets zoals weergegevens, parkeerdruk, storingsdata en aanvraagdata kunnen betrouwbare en praktijkgerichte  modellen ontwikkeld worden. Deze modellen worden vervolgens getoetst en toegepast op cases uit de praktijk. Tevens worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners instrumenten ontwikkeld voor professionals bij gemeenten en bedrijven waarmee zij onder andere:

  • De effectiviteit van de laadinfrastructuur kunnen verhogen.
  • Dieper inzicht krijgen in voorwaarden waaronder de business case voor laadpunten sluitend kan worden gemaakt,
  • Een aanzienlijke optimalisatie van het aanvraag- en plaatsingsproces kunnen bewerkstelligen.

Samen met ketenpartners werken aan praktijkcases

Samen met  laadpaalexploitanten, serviceproviders, netbeheerders en energiebedrijven wordt gewerkt aan praktijkcases gericht op de uitrol en de businesscase van de openbare laadinfrastructuur. Onderdeel hiervan is het opstellen van een geavanceerd model met kosten- en batenstromen, dat gekoppeld is aan de voorspel- en simulatiemodellen om scenario’s en effecten op de business case door te kunnen rekenen. 

Nieuwsgierig naar meer? Neem dan contact op met projectmanager E-mobility van de HvA, Simone Maase.