Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

IDO-laad betiteld als hoogspanningsproject

3 nov 2017 09:58 | IDO-Laad

IDO-laad is volgens de SiA commissie een hoogspanningsproject, een project met een hoge maatschappelijke relevantie, waar iedereen aan werkt om er de beste resultaten voor wetenschap en praktijk uit te halen. IDO-laad heeft diepgang, een wetenschappelijke basis en zorgt voor ontwikkeling in het werkveld.

Donderdag 26 oktober 2017 vond de mid-term review van IDO-laad plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Het HvA IDO-laad team en consortiumpartners Nuon, Engie, OverMorgen en gemeente Amsterdam presenteerden de resultaten van de afgelopen twee onderzoeksjaren aan de SiA commissie: prof. dr. Wim Hafkamp (Erasmus Universiteit) prof. dr. ir. Gerard Smit (UT Twente) en Martje van Ankeren (programmamanager Regieorgaan SIA).

Allereerst kregen de consortiumpartners het woord: Doede Bardok (Amsterdam), Jacco van der Burg (Engie), Joris Hupperets (NUON) en Mark Verbeet (OverMorgen). Zij lichtten hun organisatiedoelen en inbreng van kennisvragen vanuit de beroepspraktijk toe. De commissie merkte een diversiteit aan belangen op, die - ondanks tegenstellingen en gevoeligheden - wordt overstemd door de gedeelde fascinatie voor het stimuleren van elektrisch rijden en de uitrol van laadinfra. De commissieleden waren zeer onder de indruk van de wisselwerking tussen de projectpartners en de onderzoekspraktijk. Partners leveren vragen, waar binnen de HvA (in samenwerking met de UvA een antwoord op wordt gezocht; het project wordt gekenmerkt door een constante voortgaande dialoog. Vragen worden continu vernieuwd en aangepast. Voortbordurend op de ontwikkelde kennis en de toepassing daarvan in de praktijk.

Lector Robert van den Hoed, projectleider Simone Maase en PhD onderzoekers Jurjen Helmus en Rick Wolbertus gingen vervolgens inhoudelijk in op de resultaten van de eerste twee onderzoeksjaren. Ook hier lovende woorden van de SiA commissie. Het projectmanagent van IDO-laad werd energiek en effectief genoemd. De kwaliteit van het onderzoek is zeer goed: het onderzoek is inhoudelijk van hoog niveau en tegelijkertijd optimaal verbonden met de beroepspraktijk. IDO-laad werd door de commissie een voorbeeld project genoemd voor de SiA RAAK-Pro subsidieregeling.

We zijn erg blij met deze positieve feedback en danken Regieorgaan SiA voor het vertrouwen in IDO-laad. De komende twee jaar gaan we op dezelfde voet verder en plannen voor daarna zijn in beraadslaging.