Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

IDO-laad betrokken bij Kerncijfers laadinfrastructuur

6 okt 2016 11:48 | IDO-Laad

Door de toename van het aantal elektrische auto's hebben gemeenten in ons land behoefte aan een goede balans tussen parkeerplaatsen voor elektrische en niet-elektrische voertuigen. Omdat onderzoek aantoont dat er sterke verschillen zijn in wijken en laadbehoefte, is het waardevol om een normering voor laadpunten voor specifieke wijken te onderzoeken. In dit door het NKL gesubsidieerde project werken Gemeente Den Haag, Goudappel Coffeng, OverMorgen, ENGIE, TU Eindhoven en Hogeschool van Amsterdam samen om tot die normering of kerncijfers te komen voor een aantal veelvoorkomende wijken.

Binnen dit project zal de Hogeschool van Amsterdam meewerken in het analyseren van bestaande laadbehoefte in vergelijkbare wijken. Belangrijke tool voor dit onderzoek is de database van laadsessies op de publieke laadinfrastructuur in de G4 en MRA-e. Deze wereldwijd unieke database is het resultaat van de samenwerking tussen G4/MRA-e en Hogeschool van Amsterdam onderzoeksprogramma Urban Technology. Met dit project worden gemeenten ondersteund in hun beleid om te voldoen aan een optimale hoeveelheid laadpunten. 

Voor meer informatie, contactgegevens en mogelijkheden om mee te doen aan dit project leest u het nieuwsbericht van NKL.