Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

IDO-laad officieël van start

1 sep 2015 12:00 | IDO-Laad

1 september 2015 is het IDO-laad project officieel van start gegaan. De komende vier jaar zal een consortium van gemeenten, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen werken aan optimalisatie van de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

De vier grootste gemeenten van Nederland - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - en de metropoolregio Amsterdam bestaande uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht stellen voor dit onderzoek de laaddata van de openbare laadobjecten beschikbaar. Aan het onderzoek werken zowel studenten van de Hogeschool van Amsterdam als de Universiteit van Amsterdam, twee promovendi en een aantal senior onderzoekers. Consortiumpartners Nuon, EV-Box, Cofely, OverMorgen en oplaadpalen.nl brengen hun ervaring, achtergrondkennis en praktijkcasussen in. Het project wordt mede gefinancierd door regieorgaan SiA middels de RAAK-Pro regeling.