Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Labs

Concreet fysiek onderzoek vindt deels plaats in een labomgeving.

Aan het onderzoeksprogramma Urban technology zijn verschillende lab’s van de faculteit Techniek verbonden. De lab’s zijn een fysieke plek waar marktpartijen hun kennisvragen en ideeën kunnen laten testen, analyseren en onderzoeken. De lab’s bestaan uit faciliteiten zoals machines en softwareprogramma’s waarmee oplossingen ontworpen en gevalideerd kunnen worden in de vorm van prototypen, demonstrators, modellen etc. Dit resulteert in concrete ontwerpen of adviezen. Daarnaast zijn alle maak –en test facilteiten van de faculteit Techniek toegangelijk voor het onderzoeksprogramma. 

Op dit moment zijn er 4 lab’s verbonden aan Urban technology:

  • Het innovatielab. In dit lab van de HvA kunnen bedrijven hun technisch innovatievraagstuk binnen 6 maanden laten ontwerpen in bijvoorbeeld een prototype of model door studenten van de bachelor Engineering. Het innovatielab heeft de beschikking over speciale faciliteiten en apparatuur voor materiaalonderzoek en rapid prototyping waarmee de studenten laagdrempelig prototypes kunnen maken en experimenten kunnen uitvoeren .
  • Het sensorlab. Dit lab ontwikkelt sensoren voor het meten van specifieke data in de openbare ruimte van de stad. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die verkeer en bezoekers in de stad tellen of sensoren die hitte- en rioolwaterstanden meten. De meetresultaten dienen als basis voor nieuwe oplossingen voor de stad. De sensoren zijn stationair en worden bijvoorbeeld verwerkt in straatmeubilair, een stoeprand of vangrail. Bij de ontwikkeling gaat het altijd om toepassingen die nu nog niet op de markt zijn.
  • Het BIM lab. Binnen het BIM lab (Bouw Informatie Model lab) doet Urban Technology, samen met partijen uit het werkveld, onderzoek naar de mogelijke inzet van ICT in de bouw. Door raakvlak controles, uitwisseling van informatie tussen alle stakeholders en het overdragen van informatie tussen de bouwfasen worden de faalkosten zoveel mogelijk voorkomen. Het BIM-Lab ondersteunt studenten, docenten en onderzoekers met faciliteiten zoals bijvoorbeeld BIM-stations, BIM-server, digibord en een 3D printer.
  • Het datalab. Het datalab van Urban Technology is een combinatie van datasets (fysiek of in de cloud), software en analyse tools gerelateerd aan de lopende onderzoeken. Het lab heeft een faciliterende functie om open datasets op maat beschikbaar te krijgen voor de onderzoeksprojecten. Tevens heeft het een ondersteunende rol in het verzamelen, bewaren en delen van eigen datasets. Het data-lab is onderdeel van de urban analytics groep.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 21 december 2018