Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Labs

Concreet fysiek onderzoek vindt deels plaats in een labomgeving.

Aan het onderzoeksprogramma Urban technology zijn verschillende labs van de faculteit Techniek verbonden. De labs zijn een fysieke plek waar marktpartijen hun kennisvragen en ideeën kunnen laten testen, analyseren en onderzoeken. De labs bestaan uit faciliteiten zoals machines en softwareprogramma’s waarmee oplossingen ontworpen en gevalideerd kunnen worden in de vorm van prototypen, demonstrators, modellen etc. Dit resulteert in concrete ontwerpen of adviezen. Daarnaast zijn alle maak –en test facilteiten van de faculteit Techniek toegangelijk voor het onderzoeksprogramma.

Op dit moment zijn er 4 labs verbonden aan Urban technology:

  • Het Robot Lab. Het HvA-onderzoeksteam Digitale Productie onderzoekt in het Robot Lab de mogelijkheden voor circulaire ontwerp- en productietechnieken en business modellen. In het Robot Lab worden bijvoorbeeld stedelijke reststromen verwerkt tot hoogwaardige producten, zoals meubels.
  • Het innovatielab. In dit lab van de HvA kunnen bedrijven hun technisch innovatievraagstuk binnen 6 maanden laten ontwerpen in bijvoorbeeld een prototype of model door studenten van de bachelor Engineering. Het innovatielab heeft de beschikking over speciale faciliteiten en apparatuur voor materiaalonderzoek en rapid prototyping waarmee de studenten laagdrempelig prototypes kunnen maken en experimenten kunnen uitvoeren .
  • Het sensorlab. Dit lab ontwikkelt sensoren voor het meten van specifieke data in de openbare ruimte van de stad. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die verkeer en bezoekers in de stad tellen of sensoren die hitte- en rioolwaterstanden meten. De meetresultaten dienen als basis voor nieuwe oplossingen voor de stad. De sensoren zijn stationair en worden bijvoorbeeld verwerkt in straatmeubilair, een stoeprand of vangrail. Bij de ontwikkeling gaat het altijd om toepassingen die nu nog niet op de markt zijn.
  • Het BIM lab. Binnen het BIM lab (Bouw Informatie Model lab) doet Urban Technology, samen met partijen uit het werkveld, onderzoek naar de mogelijke inzet van ICT in de bouw. Door raakvlak controles, uitwisseling van informatie tussen alle stakeholders en het overdragen van informatie tussen de bouwfasen worden de faalkosten zoveel mogelijk voorkomen. Het BIM-Lab ondersteunt studenten, docenten en onderzoekers met faciliteiten zoals bijvoorbeeld BIM-stations, BIM-server, digibord en een 3D printer.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 14 juli 2020