Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Faciliteiten

Bij de BIM projecten zijn studenten betrokken van de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde en Civiele techniek. Het BIM-lab ondersteunt deze studenten met allerlei faciliteiten.

Er is een gecombineerde les- en werkruimte met alle benodigde computer- en communicatiefaciliteiten, zoals: 
-    BIM-stations,
-    Bimserver,
-    digibord en 
-    3D printer.

Voor materiaalonderzoek en Rapid prototype wordt gebruik gemaakt van het Innovatielab

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 20 april 2016