Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

BIM lab

De veranderingen in de bouwsector zijn nog nooit zo groot geweest als in het laatste decennium en de veranderingen die nog moeten volgen zijn misschien nog wel groter. Architecten, ingenieurs & constructeurs staan onder grote druk om sneller te bouwen, minder afval te produceren, de kwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de milieuvoorschriften. En daaroverheen ook nog eens de faalkosten te verlagen. Deze omstandigheden vragen om een verandering in de manier waarop de sector werkt. Om deze veranderende omstandigheden het hoofd te bieden, zet de sector een aantal methodieken in.

Eén van deze methodieken is BIM (Bouwwerk Informatie Model). Hierbij wordt informatie gedeeld via een (3D) model van een bouwwerk, over de gehele levenscyclus van dat bouwwerk. Door raakvlak controles, uitwisseling van informatie tussen alle stakeholders en het overdragen van informatie tussen de bouwfasen worden de faalkosten zoveel mogelijk voorkomen.

Binnen het BIM-Lab (Bouw Informatie Model-Lab) doet programma Urban Technology, samen met partijen uit het werkveld, onderzoek naar de mogelijke inzet van ICT in de bouw. Het BIM-Lab is onderdeel van de opleiding Built Environment. Zowel de studenten als de docenten worden opgeleid in programma’s als Revit, (Q)Gis, Solibrie en Navisworks.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 22 april 2016