Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Energie en Innovatie

Het lectoraat Energie en Innovatie is onderdeel van Faculteit Techniek en het speerpunt van Centre of Expertise Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en is in 2010 van start gegaan.

Het lectoraat Energie en Innovatie heeft als doel om met toegepast onderzoek bij te dragen aan de energietransitie.

Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse en consumenten-onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten gestart waar duurzame energie en energiebesparing centraal staat.

Het lectoraat is verbonden aan de bachelor of Engineering en de specialisatie Sustainable Energy Systems en draagt bij aan transitiethema Energy Transition en Mobility & Connectivity van het Centre of Expertise.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Schone lucht is belangrijk voor Amsterdam. De uitstoot van auto's, bussen en vrachtwagens is namelijk slecht voor de gezondheid van Amsterdammers. Daarom neemt de gemeente extra maatregelen: van een milieuzone tot schone taxistandplaatsen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat Amsterdam in 2025 een uitstootvrije stad wordt.

Lector

Renée Heller

Renée Heller is sinds september 2020 lector Energie en Innovatie de HvA. Renée geeft leiding aan een onderzoeksgroep van ca. 15 onderzoekers (10fte) variërend van (docent)-onderzoekers, promovendi, projectleiders en student-assistenten.

Thema's Energie en innovatie

De onderzoeksgroep voert toepassingsgericht op 3 thema’s:

  1. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen: gebruik van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (monitoring, trend-analyse, simulatiemodellen, laadgedrag), energie-analyse en –modellering, vehicle2grid technologie en smart charging mogelijkheden
  2. Zonne-energie integratie in de stedelijke omgeving: product ontwikkeling, protoyping, testing
  3. Warmte-systemen: haalbaarheidsanalyses en ontwerpstudies naar warmtenetten en warmtepompen
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 13 oktober 2021

mw.  dr. E.M.B. Heller (Renee)

Lector Energie en Innovatie

Tel: 0621157675
e.m.b.heller@hva.nl
Bekijk profiel