Urban Technology

Project ATELIER

De HvA onderzoeksprogramma’s Urban Technology en Urban Governance and Social Innovation van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) nemen deel aan het project ATELIER. Amsterdam heeft een Europese subsidie gekregen voor het realiseren van een ‘energiepositieve wijk’ in Buiksloterham. In de Amsterdamse Buiksloterham komt een nieuwe wijk waar bewoners en gebouwen zelf duurzame energie opwekken.

De ontwikkeling van deze ‘energiepositieve’ wijk maakt onderdeel uit van het Europese project ATELIER. Amsterdam werkt hierin samen met de Spaanse stad Bilbao (Lighthouse Cities), waar een soortgelijke wijk wordt gebouwd. Ook andere steden (Fellow Cities) profiteren van de ontwikkelde innovaties en technieken. Bratislava, Boedapest, Kopenhagen, Krakau, Matosinhos en Riga gaan later met de opgedane kennis en ervaring aan de slag. De gemeente Amsterdam coördineert het project, waarin dertig steden, kennisinstellingen en bedrijven uit elf landen tot 2024 met elkaar samenwerken.

De HvA is bij ATELIER betrokken als onderzoeks- en kennispartner in verschillende werkpakketten: de HvA organiseert de samenwerking met andere smart city projecten, levert een bijdrage aan het monitoren en evalueren van het project, en ondersteunt de verspreiding van de resultaten in andere Europese steden.

Combinatie van technologische oplossing

Het energiesysteem vormt de basis van een PED. Om energiepositief te worden moet verregaande energiebesparing worden gecombineerd met veel duurzame opwekking, onder ander zonnestroom. Ook zijn technische oplossingen nodig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zoals opslag en batterijen. Tenslotte wordt elektrisch vervoer ook in de PED geïntegreerd.

Energieconsument en -producent

ATELIER verbindt in de nieuwe wijk in Buiksloterham nieuwe en bestaande energiecoöperaties met elkaar. Huidige en nieuwe bewoners zijn straks niet alleen energieconsument, maar ook energieproducent. Het overschot aan energie dat ze zelf opwekken, kunnen ze opslaan en via een digitaal platform verhandelen. In de nieuwe wijk – van circa 20.000 m2 met woningen en commerciële voorzieningen - komt ook een verzamelpunt voor elektrisch deelvervoer.

Burgerparticipatie en businessmodellen

De HvA maakt voor dit project gebruik van de opgedane kennis en ervaring binnen de HvA Smart City Academy. Naast technologische oplossingen kijkt de onderzoeksgroep ook naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, effectieve businessmodellen en de opschaling en uitrol van zo’n wijk in andere steden.

HvA-onderwijs profiteert

Studenten van de HvA kunnen deelnemen aan het onderzoek, er wordt studiemateriaal ontwikkeld op basis van de inzichten en er komen training- en coachingtrajecten voor professionals en studenten. Lector Willem van Winden (Urban Economic Innovation):

We ontwikkelen strategieën voor de opschaling en replicatie van deze wijken. En zetten we training- en coachingtrajecten op voor professionals en studenten.

PEDs en Educatie

De HvA heeft een online educatieve platform gecreëerd om professionals en individuen te inspireren om leren en kennis te delen over Positieve Energie Districten. In april 2022 lanceren we de PED Start Guide, als eerste basismodule.

Later worden meer cursussen en workshops aan het platform toegevoegd. Het doel is om professionals te ondersteunen om nieuwe vaardigheden op te doen in een praktische benadering. We combineren en delen academische kennis met praktijkervaringen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Technology 14 februari 2022