Urban Technology

Aanleiding

Energiepositieve wijken (Positive Energy Districts PED) zijn een tussenstap in de transitie naar klimaatneutrale steden. Zij produceren meer duurzame energie dan ze gebruiken, in combinatie met andere duurzaamheidsdoelstellingen: een betaalbare, inclusieve en milieuvriendelijke leefomgeving. Voor het onderzoek en onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en voor Amsterdam is dit een interessant en belangrijk thema.

Wat zijn PEDs?

Positieve energiedistricten zijn energiezuinige en energieflexibele stedelijke gebieden of verbonden gebouwen die netto geen uitstoot van broeikasgassen produceren en het actief beheren van een jaarlijks lokaal of regionaal overschot aan hernieuwbare energie. Ze vereisen integratie van verschillende systemen en infrastructuren en interactie tussen gebouwen, de gebruikers en de regionale energie, mobiliteits- en ICT-systemen, terwijl de energievoorziening en een goed leven voor iedereen in lijn is met sociaal, economisch en ecologisch duurzaamheid.

Bron: SCIS Booklet

Waarom zijn PEDs voor Amsterdam en de HvA interessant?

Amsterdam heeft een doelstelling om in de toekomst klimaatneutraal te worden. Daartoe worden innovaties uitgevoerd en getest in de stad, die hieraan kunnen bijdragen. PEDs zijn zo’n veelbelovende innovatie, die goed bouwt op andere technologische, economische en sociale ontwikkelingen in de stad.

In het onderzoek naar PEDs komen verschillende thema’s van de HvA samen. Met kennis van energiesystemen, energietechniek, data-analyse en consumenten-onderzoek worden in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten innovatieve projecten gestart waar duurzame energie en energiebesparing centraal staat. Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Urban Governance and Social Innovation, onderzoekt, ontwerpt en realiseert sociale en economische innovaties voor grootstedelijke uitdagingen. Deze zijn ook in PEDs van belang.

Gepubliceerd door  Urban Technology 24 augustus 2021