Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Thema's

Amsterdam heeft te maken met taaie vraagstukken en complexe uitdagingen. Dat vraagt om een zoektocht naar oplossingen vanuit andere verhoudingen tussen overheid, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De mogelijkheid tot vernieuwing ligt onder andere in de lokale uitvoeringspraktijk.

Het doel is om werkenderwijs innovaties in stedelijk management te ontwikkelen, toe te passen en te delen. Dat doen we door middel van multidisciplinair praktijkgericht onderzoek. Dit doen we aan de hand van drie thema's en verbindende dwarsthema's. 

De thema’s worden georganiseerd als leer- en experimenteer communities waarin verschillende onderzoeken, bijeenkomsten en onderwijsactiviteiten elkaar versterken.

Gepubliceerd door  Urban Management 29 november 2017