Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Toeleiding naar werk

Sociale en Economische Participatie

Door onder andere globalisering en technologisering verdwijnen er regelmatig banen, soms hele branches. Deze tendens wordt sterker. Een (loop)baan voor het leven of een lange carrière bij hetzelfde bedrijf zal in de toekomst eerder uitzondering dan regel zijn.

Het thema toeleiding naar werk richt zich op zowel schoolverlaters als mensen die reintegreren. Er is een verandering van het arbeidsmarktsysteem van een diploma naar een skillsmarkt. Betrokken partijen zijn opleidingen, bedrijven,  mensen zonder betaald werk, schoolverlaters, werknemers en zzp-ers, en de overheid.

Kernvraag
Welk ondersteuningssysteem is passend om mensen om te buigen richting nieuwe beroepen?

De opgaves binnen projecten zijn erop gericht om mensen om te buigen richting toekomstige activiteiten danwel beroepen. Bijvoorbeeld het aantal personen dat via trajecten naar werk of ondernemerschap worden toegeleid.    

• Opleidingen: De ontwikkelingen in met name de krimpsectoren van de arbeidsmarkt vragen om meer én snel actie op het terrein van een leven lang ontwikkelen voor werknemers, zogenaamde duurzame inzetbaarheid.    

• Schoolverlaters, Werknemers-uitkeringsgerechtigden en ZZP-ers: Deze doelgroep moet in zichzelf investeren om ervoor te zorgen dat ze tijdig mee kunnen in die ontwikkeling. Bij zzp-ers of mensen met plannen om een onderneming te starten is het aanwenden en het ontwikkelen van ondernemerscompetenties van belang. 

• Lokale overheid: Er is een groot belang bij reintegratie van o.a. uitkeringsgerechtigden en mobiliteit vanuit de overheid. Ook het beter benutten van ondernemerschap als re-integratie-instrument is een belangrijk item.

Gepubliceerd door  Urban Management 8 januari 2018

dhr.  dr. A.J.M. Straathof (Alex)

Lector Management van Cultuurverandering

a.straathof@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  dr. ir. A.M. de Zeeuw (Anna)

Community manager Sociale en Economische Participatie

a.m.de.zeeuw@hva.nl
Bekijk profiel